Bitcoin Economy

อนาคตของโลกการเงิน คริปโตเคอร์เรนซีอาจกลายเป็นทางเลือกใ […]

โอกาสทางธุรกิจ ท่ามกลางวิกฤติ COVID-19

cover-โอกาสทางธุรกิจ ท่ามกลางวิกฤติ COVID-19

ภายใต้สถานการณ์ท่ามกลางการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ที่เหมือนจะแย่ แต่ความจริงแล้วยังมีธุรกิจและสินค้าบางประเภทที่กลับมีอัตราการเติบโตที่มากขึ้น

“LooxidVR” เครื่องมือการตลาดเชิงกลยุทธ์

cover-LooxidVR, a strategic marketing tool

VR เครื่องมือที่ช่วยสร้างประสบการณ์พิเศษให้กับผู้ที่ได้รับชม หลายธุรกิจจึงเริ่มนำเทคโนโลยีนี้มาใช้กับการตลาด
เพื่อเพิ่มความน่าสนใจ น่าจดจำ และเพิ่มการมีส่วนร่วมกับแบรนด์มากขึ้น

ข้อมูลการค้ารอบโลก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

cover-Trade insights for February 2020

ส่องตลาดสหรัฐฯ สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐฝรั่งเศส สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สหพันธรัฐรัสเซีย และสาธารณรัฐอินเดีย แล้วมาดูว่ามีธุรกิจอะไรน่าลงทุน

การปรับตัวของธุรกิจเครื่องประดับและอัญมณีท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19

cover-Gem and jewelry industry adjusts to new reality amid COVID-19 pandemic

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 แบบทดสอบความสามารถในการรับมือของผู้ประกอบการในแวดวงเครื่องประดับไทย