ติดต่อเรา

อีเมล

pr@ditp.go.th

ที่อยู่

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 563 ถนน นนทบุรี ตำบล บางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000

โทร.

0 2 507 7922