โอกาสทางธุรกิจ ท่ามกลางวิกฤติ COVID-19

ภายใต้สถานการณ์ท่ามกลางการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ที่เหมือนจะแย่ แต่ความจริงแล้วยังมีธุรกิจและสินค้าบางประเภทที่กลับมีอัตราการเติบโตที่มากขึ้น

แชร์โพสต์นี้

cover-โอกาสทางธุรกิจ ท่ามกลางวิกฤติ COVID-19

ภายใต้สถานการณ์ท่ามกลางการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ที่เหมือนจะแย่ แต่ความจริงแล้วยังมีธุรกิจและสินค้าบางประเภทที่กลับมีอัตราการเติบโตที่มากขึ้นโดยเฉพาะในหมวดธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันและสินค้าอาหารที่อยู่ในแพลตฟอร์มของ e-commerce จากรายงานของ aCommerce ผู้นำในธุรกิจการให้บริการเกี่ยวกับการซื้อขายของออนไลน์ ระบุว่าสินค้ากลุ่ม Healthcare มีแนวโน้มขยายตัวมากขึ้น โดยเฉพาะ ปรอทวัดไข้, สบู่ล้างมือ, รวมถึงกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อความสะอาดและป้องกันเชื้อโรคอื่น ๆ โดยสิ่งที่น่าสนใจจากข้อมูลดังกล่าวก็คือ กลุ่มผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้รวมไปถึงสินค้ากลุ่ม Premuim ที่มีราคาสูงขึ้น ซึ่งอาจจะแสดงถึงอำนาจการใช้จ่ายไม่ได้น้อยลง หากแต่เปลี่ยนเป้าหมายไปสู่สิ่งที่สนใจและช่องทางการจำหน่ายที่เหมาะสมในช่วงเวลานี้เท่านั้น และด้วยสถานการณ์ปัจจุบันประชาชนจึงมีแนวโน้มที่จะหลีกเลี่ยงการเดินทางสู่ที่สาธารณะ

ดังนั้น การคาดหวังให้ลูกค้าเดินทางมาสู่ร้านค้าตามปกตินั้นอาจจะเป็นเรื่องยาก ด้วยเหตุผลดังกล่าวทำให้ธุรกิจขายของออนไลน์หรือ ecommerce เข้ามามีอิทธิพลมากขึ้น นี่จึงเป็นโอกาสของผู้ประกอบการรายย่อยที่อาจจะสามารถแชร์ส่วนแบ่งทางการตลาด โดยการนำสินค้าไปแสดงอยู่บนแพลตฟอร์ม Marketplace ต่าง ๆ หรือแม้แต่การสร้างเว็บไซต์เป็นของตัวเองเพื่อเป็นช่องทางการค้าและสร้างการรับรู้เพิ่มการมองเห็นร้านค้าและสินค้าให้กับผู้ซื้อมากขึ้น

การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ส่งผลกระทบอย่างชัดเจนให้กับเศรษฐกิจและมีผู้ได้รับผลกระทบในวงกว้างโดยเฉพาะธุรกิจรายย่อยทั้งร้านอาหารและร้านค้าปลีก แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราไม่เห็นโอกาสในวิกฤติเลย ดังนั้น การปรับตัวของผู้ประกอบการต่อสถานการณ์เป็นสิ่งที่สำคัญโดยเฉพาะแผนการดำเนินงานระยะสั้นเมื่อสถานการณ์มาถึง

ทั้งนี้ยังมีความเชื่อว่าโอกาสของธุรกิจรายย่อยยังคงมีอยู่แค่เปลี่ยนหรือเพิ่มวิธีการในการจัดจำหน่ายและคัดเลือกสินค้าให้ตรง
กับความต้องการของตลาดในช่วงเวลานี้เท่านั้น

ข้อมูลอ้างอิง
STOREHUB: COVID-19 กับผลกระทบทางเศรษฐกิจ

บทความที่เกี่ยวข้อง

Bitcoin Economy

อนาคตของโลกการเงิน ค