เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับ DITP

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เป็นหนึ่งในหน่วยงานของกระทรวงพาณิชย์ มีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการส่งออก ขยายตลาดสินค้าและธุรกิจบริการของไทย พัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าและธุรกิจบริการส่งออก ให้บริการข้อมูลการค้า และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในตลาดโลก เพื่อเพิ่มมูลค่าและปริมาณการส่งออกของประเทศไทย ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

เกี่ยวกับ Thinktrade

Think Trade Think DITP เป็นเว็บไซต์ที่จัดทำขึ้นโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ มีจุดมุ่งหมายเพื่อนำเสนอข่าวสาร ความเคลื่อนไหวและสาระน่ารู้เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ