สัมภาษณ์พิเศษ : มัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ หัวข้อ “รัฐบาลกับการบริหารสถานการณ์วิกฤติเศรษฐกิจ”

นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกร […]

DITP เตรียมจัดโครงการกว่า 250 โครงการ บุกตลาดส่งออกหลังโควิดคลี่คลาย

cover-DITP เตรียมจัดโครงการกว่า 250 โครงการ บุกตลาดส่งออกหลังโควิดคลี่คลาย

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง เพื่อมองหาโอกาสและช่องทางในการกระตุ้นเศรษฐกิจในการบุกตลาดส่งออกให้กับผู้ประกอบการไทย

“DITP ลุยฝ่าวิกฤตการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า(Covid-19) และพร้อมเดินหน้าผลักดันการส่งออกหลังวิกฤติผ่านพ้น”

cover-Undeterred by COVID-19, DITP prepares post-pandemic export strategy

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์และร่วมพิจารณามาตรการเพื่อช่วยแก้ไขอุปสรรคในการส่งออกของสินค้าและบริการด้านต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการ หลังผ่านวิกฤติ COVID-19

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ DITP ปรับกลยุทธ์/กระบวนการทำงานรับสถานการณ์โควิด-19

cover-DITP adjusts strategy, action plans in response to COVID-19 outbreak

กรมฯ ปรับกลยุทธ์และกระบวนการทำงานจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 จัดกิจกรรมอบรม สัมมนาผ่านทางออนไลน์มากขึ้น

รู้จัก NEA แชร์ความรู้ สู่ตลาดโลก ตอบโจทย์การค้าในยุคดิจิทัล นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ NEA กับคุณรชต ยงพรม

cover-รู้จัก NEA แชร์ความรู้ สู่ตลาดโลก ตอบโจทย์การค้าในยุคดิจิทัล

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้จัดตั้งสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมองค์ความรู้ และจัดฝึกอบรมกลุ่มผู้ประกอบการทุกระดับ ภายใต้แนวคิด “เศรษฐกิจแบ่งปัน (Sharing Economy) เพื่อเป็นการสนับสนุนผลักดันผู้ประกอบการไทยให้มีความแข็งแกร่งในการส่งออก

ใหญ่กว่าที่คาด! เตรียมพร้อมสู่ตลาด 60+

cover-ใหญ่กว่าที่คาด! เตรียมพร้อมสู่ตลาด 60+

ตลาด 60+ คือตลาดสินค้าสำหรับผู้สูงอายุ ซึ่งกำลังเป็นเทรนด์และเป็นตลาดเป้าหมายสำคัญที่ผู้ประกอบการมีโอกาสทางธุรกิจอย่างสูง เช่น สินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์, อาหารสุขภาพ, การท่องเที่ยว และการบริการ

“มวยไทย” สร้างโอกาสสู่ตลาดโลก

cover-“มวยไทย” สร้างโอกาสสู่ตลาดโลก

กระแสคนรักสุขภาพกําลังมาแรง การออกกําลังกายในแบบที่ช่วยเผาผลาญแคลอรี่ได้มาก ช่วยสร้างรูปร่าง กล้ามเนื้อ และเป็นกิจกรรมที่สนุกสนาน ส่งเสริมสุขภาพ และสมาธิอย่างมวยไทยกำลังได้รับความนิยม

Creative Economy ต่อยอดอุตสาหกรรมการผลิตคอนเทนต์

cover-Creative Economy ต่อยอดอุตสาหกรรมการผลิตคอนเทนต์

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) คือการสร้างมูลค่าสินค้าหรือบริการที่เกิดจากความคิดของมนุษย์ โดยนําองค์ความรู้ การศึกษา การสร้างสรรค์งานและการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา เชื่อมโยงกับรากฐานทางวัฒนธรรมที่หลากหลายประสานเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ เพื่อการพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Economy Industry)