รู้จัก NEA แชร์ความรู้ สู่ตลาดโลก ตอบโจทย์การค้าในยุคดิจิทัล นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ NEA กับคุณรชต ยงพรม

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้จัดตั้งสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมองค์ความรู้ และจัดฝึกอบรมกลุ่มผู้ประกอบการทุกระดับ ภายใต้แนวคิด “เศรษฐกิจแบ่งปัน (Sharing Economy) เพื่อเป็นการสนับสนุนผลักดันผู้ประกอบการไทยให้มีความแข็งแกร่งในการส่งออก

แชร์โพสต์นี้

cover-รู้จัก NEA แชร์ความรู้ สู่ตลาดโลก ตอบโจทย์การค้าในยุคดิจิทัล

สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมองค์ความรู้ และจัดฝึกอบรมกลุ่มผู้ประกอบการทุกระดับ ภายใต้แนวคิด “เศรษฐกิจแบ่งปัน (Sharing Economy) ซึ่งก็คือการมุ่งเน้นการใช้ประโยชน์สูงสุดจากทรัพยากรของภาครัฐ ทั้งในรูปแบบออนไซต์ (On Site) และดิจิทัล (Digital) เพื่อเป็นการสนับสนุนผลักดันผู้ประกอบการไทยให้มีความแข็งแกร่งในการส่งออก สร้างโอกาสให้ทั้งผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไปได้เข้าถึงความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศที่มีคุณภาพ สอดรับกับนโยบายผลักดันสนับสนุนสินค้าท้องถิ่นส่งออกสู่สากล หรือ Local to Global

กรุยทางและสร้างโอกาส ต่อยอดให้ผู้ประกอบการไทย 

ผู้ประกอบการที่เข้าเป็นสมาชิกของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และผ่านการอบรมหลักสูตรของ NEA จะได้รับโอกาสในการเข้าร่วมโครงการ เช่น Thaitrade.com โครงการรุกการค้าปลีกออนไลน์ระหว่างประเทศ, Top Thai Brands งานแสดงสินค้าไทยที่มีศักยภาพในต่างประเทศ, โครงการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก SMEs Pro-Active เป็นต้น ตลอดจนงานแสดงสินค้าในไทยที่จัดขึ้นเป็นประจำหลายครั้งได้ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการได้มีโอกาสทางการค้า และได้พบปะกับคู่ค้าจากทั่วโลก และที่สำคัญคือ การได้เข้าร่วมสัมมนาต่างๆ ที่ทาง NEA จัดขึ้นตลอดทั้งปี

โดยโครงการต่างๆ ทาง NEA ได้มีการจัดหมวดหมู่ให้ตรงกับความสนใจของผู้ประกอบการ ได้แก่

1) ความรู้พื้นฐานการส่งออก (New Exporter)

2) ไอเดียเพื่อสินค้าและแบรนด์ (New Idea)

3) ช่องทางการค้าระหว่างประเทศ (New Market)

4) เศรษฐกิจกระแสใหม่ (New Economy) เรียกได้ว่าครอบคลุมทุกขั้นตอน ทุกรายละเอียดของการทำการค้ายุคใหม่เลยทีเดียว

นอกจากนั้น โครงการต่างๆ มีหน่วยงานพันธมิตรที่เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย เช่น ผู้เชี่ยวชาญจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา, กรมศุลกากร, ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย หรือ EXIM Bank, บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด, สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  (องค์การมหาชน) หรือ ETDA เป็นต้น ได้เข้ามามอบความรู้ในด้านต่างๆ ตั้งแต่ขั้นตอนการส่งออก การเจาะตลาดต่างประเทศ ไปจนถึงการจัดส่งสินค้า ฯลฯ ที่ผู้ประกอบการสามารถนำไปใช้ได้จริงในการทำธุรกิจให้ก้าวหน้าได้อย่างแน่นอน 

โครงการ 60+ ค้าออนไลน์ ขายทั่วโลก คือ หนึ่งในโครงการที่ NEA ผลักดัน และกำลังได้รับความสนใจทั้งจากผู้ประกอบการ และผู้บริโภคสินค้าสำหรับผู้สูงอายุในทุกๆ หมวดกำลังที่ได้รับความนิ-ยมอย่างสูง ในหลากหลายประเทศ เนื่องจากทั่วโลกกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) อย่างเต็มตัว ซึ่งโครงการนี้กำลังจะจัดขึ้นเป็นรุ่นที่ 2 ในเร็วๆ นี้ ในจังหวัดที่มีจำนวนประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ กรุงเทพฯ และเชียงใหม่ ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://nea.ditp.go.th/ 

E- Academy หลักสูตรเรียนรู้เรื่องออนไลน์

ปัจจุบัน สถาบัน NEA มีหลักสูตร การเรียนการสอน ผ่านระบบออนไลน์ที่ชื่อว่า E-Academy  ครอบคลุมตั้งแต่สอนทำกราฟฟิก เทคนิคในการทำการตลาดออนไลน์ ขั้นตอนการส่งออก ไปจนถึงวิชาการทำพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการส่งออก เป็นต้น

นอกจากนั้น ยังมีหลักสูตรที่สอดรับกับเศรษฐกิจกระแสใหม่ (New Economy) ที่ทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญ โดยมุ่งขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมๆ กับสังคม และสิ่งแวดล้อม ตัวอย่างวิชาเรีย เช่น Startup101 ข้อมูลสำคัญที่เหล่าสตาร์ทอัพต้องรู้, Video Marketing เทคนิคในการใช้วิดีโอในการทำการตลาด, ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจเพื่อการส่งออก (Basic Exporter), พิธีการศุลกากร, เจาะลึกตลาดกลุ่มประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม หรือที่เรียก CLMV เป็นต้น กล่าวได้ว่า บทเรียนเหล่านี้ล้วนสอดรับกับความสนใจอันหลากหลาย หากผู้ประกอบการหรือบุคคลทั่วไปที่สนใจสามารถลงทะเบียน เรียนฟรีได้ที่ www.e-academy.ditp.go.th

บทความที่เกี่ยวข้อง

cover-DITP เตรียมจัดโครงการกว่า 250 โครงการ บุกตลาดส่งออกหลังโควิดคลี่คลาย

DITP เตรียมจัดโครงการกว่า 250 โครงการ บุกตลาดส่งออกหลังโควิดคลี่คลาย

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง เพื่อมองหาโอกาสและช่องทางในการกระตุ้นเศรษฐกิจในการบุกตลาดส่งออกให้กับผู้ประกอบการไทย