น้ำมัน ข้าวไทย คว้ารางวัลนวัตกรรม SIAL

cover-น้ำมัน ข้าวไทย คว้ารางวัลนวัตกรรม SIAL

ประเทศไทยเป็นผู้นำ “ข้าว” ของโลกในหลากหลายแง่มุม ทั้งด้านปริมาณ ยอดขาย องค์ความรู้ ที่สำคัญทุกวันนี้ผู้ประกอบการไทยยังใช้เทคโนโลยีพัฒนา “ข้าว” ให้เป็น “ซูเปอร์ฟูด” (Super Food) อาหารแห่งอนาคตที่มีความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลในทั่วทุกมุมโลก

เปลี่ยนเปลือกกุ้ง เป็นพลาสติกรักษ์โลก

cover-เปลี่ยนเปลือกกุ้ง เป็นพลาสติกรักษ์โลก

นวัตกรรมล่าสุดผลงานทีมนักวิจัยจาก
มหาวิทยาลัยในอียิปต์และอังกฤษ ใช้สารไคโตซานที่พบในเปลือกกุ้งมาเป็นส่วนประกอบหลักสร้างสรรค์พลาสติก
ที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ