น้ำมัน ข้าวไทย คว้ารางวัลนวัตกรรม SIAL

ประเทศไทยเป็นผู้นำ “ข้าว” ของโลกในหลากหลายแง่มุม ทั้งด้านปริมาณ ยอดขาย องค์ความรู้ ที่สำคัญทุกวันนี้ผู้ประกอบการไทยยังใช้เทคโนโลยีพัฒนา “ข้าว” ให้เป็น “ซูเปอร์ฟูด” (Super Food) อาหารแห่งอนาคตที่มีความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลในทั่วทุกมุมโลก

แชร์โพสต์นี้

cover-น้ำมัน ข้าวไทย คว้ารางวัลนวัตกรรม SIAL

คุณวรวัฒน์ บุญหลาย กรรมการผู้จัดการบริษัท เมดิฟูดส์ (ประเทศไทย) จำกัด เล่าถึงแรงบันดาลใจในการพัฒนาซูเปอร์ฟูดจากข้าวว่าต้องการแก้ปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับข้าวอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะความผันผวนของราคาข้าวที่
บางช่วงราคาลดลงมาก 

“ข้าวมีประโยชน์มหาศาล เราอยากใช้ประโยชน์จากข้าวทุกส่วนอย่างเต็มที่ เราเพิ่มมูลค่าให้ข้าวที่ตามปกติจะขายเป็นข้าวสารธรรมดาด้วยการพัฒนาให้เป็นอาหารเพื่อสุขภาพ” 

จากความมุ่งมั่นดังกล่าว บริษัท เมดิฟูดส์ (ประเทศไทย) จำกัด จึงถือกำเนิดขึ้นในปี 2554 ด้วยการผนึกกำลังของผู้ประกอบการที่คลุกคลีในวงการค้าขายมานานหลายทศวรรษ พร้อมจับมือกับนักวิจัยไทยจากสถาบันการศึกษา
ชั้นนำของประเทศเพื่อทดลองใช้ประโยชน์จากข้าวให้ได้มากที่สุด โดยให้ความสำคัญกับกระบวนการผลิตข้าวทั้งระบบ ตั้งแต่การปลูกข้าวอินทรีย์ การแปรรูปข้าวสารไปจนถึงการสร้างนวัตกรรมข้าว

“เราร่วมพัฒนาสินค้ากับนักวิจัยไทยเพราะรู้เรื่องข้าวไทยดีที่สุด โดยใช้เวลาประมาณ 3 ปีเพื่อผลิตน้ำมันรำข้าวสกัดเย็นที่ดีที่สุด มีประโยชน์ มีคุณค่า และมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งเราก็ทำสำเร็จเพราะน้ำมัน
รำข้าวสกัดเย็นของเมดิฟูดส์ได้รับรางวัลนวัตกรรม SIAL Innovation PARIS 2016 ถือเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลนี้”

นอกจากน้ำมันรำข้าวสกัดเย็นที่ได้รับรางวัลระดับโลกและได้รับตราสัญลักษณ์ “Thailand Trust Mark” การันตีสินค้าไทยคุณภาพเยี่ยมแล้ว เมดิฟูดส์ยังผลิตอาหารสุขภาพกลุ่มซูเปอร์ฟูด อาหารเสริม และฟังก์ชันนัลฟูด
(Functional Food) อีกหลายชนิด เพราะมองเห็นแนวโน้มการเติบโตอย่างรวดเร็วของสินค้ากลุ่มนี้ เนื่องจากความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นจากผู้บริโภคที่รักสุขภาพ

“การผลิตน้ำมันรำข้าวทำให้เราสามารถแยกผงข้าวกล้องโปรตีนสกัดจากข้าว ซึ่งเป็นอาหารที่มีประโยชน์อีกกลุ่มหนึ่ง โดยเราได้ร่วมมือกับพันธมิตรในต่างประเทศหลายราย นำสิ่งที่สกัดจากข้าวไปผลิตอาหารเด็ก และอาหาร
สำหรับผู้สูงอายุอีกด้วย”

คุณวรวัฒน์กล่าวว่า ปัจจุบันตลาดหลักของเมดิฟูดส์คือต่างประเทศ โดยส่งออกสินค้าทุกกลุ่มทั้งข้าวสารออร์แกนิกและอาหารสุขภาพที่ผลิตจากข้าวไปยังประเทศ กลุ่มสหภาพยุโรป ออสเตรเลีย และจีน ซึ่งได้รับการตอบรับ
อย่างดีและยอดขายเติบโตอย่างต่อเนื่อง

“ในปี 2561 เราจะเปิดบริษัทร่วมทุนในฝรั่งเศส สิงคโปร์และออสเตรเลีย เพื่อผลิตและจำหน่ายสินค้าที่หลากหลายขึ้น โดยจะเน้นฟังก์ชันนัลฟูดหรืออาหารส่งเสริมสุขภาพเป็นหลัก เพื่อตอบรับกับกระแสความนิยมอาหารสุขภาพของโลก”

ผู้บริหารเมดิฟูดส์ยังแนะนำด้วยว่า หากต้องการประสบความสำเร็จในเวทีโลก ผู้ผลิตสินค้าอาหารจะต้องรู้และเข้าใจรูปแบบการบริโภคอาหารที่เปลี่ยนแปลงไป ต้องให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและมาตรฐานของอาหาร
เพราะเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคยุคใหม่สนใจมาก

“เมืองไทยมีพืชผักผลไม้อุดมสมบูรณ์ สามารถนำมาแปรรูปได้หมด แต่ต้องรู้จักใช้นวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า ทุกอย่างมีประโยชน์ อยู่ที่ว่าจะหยิบมาใช้และเติมคุณค่าอย่างไร”

นี่เป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของผู้ประกอบการไทยที่มองทะลุปัญหาและปรับมุมคิดจนสามารถปลุกปั้น “ข้าว” อาหารหลักของคนไทยให้กลายเป็น “อาหารสุขภาพ” ที่มีมูลค่าเพิ่มมหาศาล

ต้องการพัฒนาและขยายตลาดสินค้าอาหารสุขภาพ ติดต่อ สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม โทร. 02-507-8342

 

บทความที่เกี่ยวข้อง