เจาะตลาด e-Commerce มาเลเซีย

ปัจจุบันตลาด e-Commerce มาเลเซียเป็นตลาดใหญ่ที่มีศักยภาพที่สุดแห่งหนึ่งของอาเซียน

แชร์โพสต์นี้

cover-เจาะตลาด e-Commerce มาเลเซีย

ปัจจุบันตลาด e-Commerce มาเลเซียเป็นตลาดใหญ่ที่มีศักยภาพที่สุดแห่งหนึ่งของอาเซียน โดยผู้ประกอบการไทยที่ต้องการเจาะตลาดนี้ควรศึกษาโครงสร้างตลาดเพื่อกำหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสม เช่น ชาวมาเลเซียมีกำลังซื้อสูง แต่การแข่งขันในตลาดก็สูงเช่นกัน คนส่วนใหญ่นิยมชำระเงินผ่านระบบออนไลน์ ช่องทางการเข้าถึงสินค้าและบริการ ได้แก่ Facebook, Groupon, Amazon และ Lazada และ เว็บไซต์ของร้านค้านั้น ๆ ซึ่งปัจจัยที่ชาวมาเลเซียพิจารณาเลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าออนไลน์ ได้แก่ ราคา คุณภาพ ความหลากหลาย ความทันสมัยของสินค้า ความปลอดภัยของระบบชำระเงิน ตลอดจนความรวดเร็วในการจัดส่งสินค้า 

โดยสินค้าไทยที่มีโอกาสเจาะตลาด e-Commerce มาเลเซีย ได้แก่ อาหาร เสื้อผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับธุรกิจบริการ ได้แก่ ธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจจองตั๋วออนไลน์ ธุรกิจบริการด้าน
สุขภาพ ซึ่งการสร้างพันธมิตรร่วมกับผู้ประกอบการในธุรกิจ e-Commerce ด้วยกันจะช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มผู้ประกอบการไทย และการผูกมิตรกับผู้ประกอบธุรกิจโลจิสติกส์ทั้งในไทยและมาเลเซียจะช่วยเพิ่มความสะดวกในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศยิ่งขึ้น

ที่มา: ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Bank)

บทความที่เกี่ยวข้อง

Bitcoin Economy

อนาคตของโลกการเงิน ค

cover-What is Electronic Customer Relationship Management

การบริหารความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับลูกค้าในมุมของ E-CRM

นวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ มีบทบาทสำคัญในการทำธุรกิจ และ E-CRM (Electronic Customer Relationship Management) เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพการบริหารข้อมูลให้กับองค์กรและธุรกิจได้มากขึ้น