Bitcoin Economy

อนาคตของโลกการเงิน คริปโตเคอร์เรนซีอาจกลายเป็นทางเลือกใ […]

ธุรกิจบริการดิจิทัลเติบโตก้าวกระโดดภายใต้ Next Normal

cover-ธุรกิจบริการดิจิทัลเติบโตก้าวกระโดดภายใต้ Next Normal

คนจำนวนมากต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาทำงานจากบ้าน เพื่อหลีกเลี่ยงการระบาดของโรค แต่การอุปโภคบริโภคยังเป็นสิ่งจำเป็น หลายคนจึงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยหันมาใช้ธุรกิจบริการดิจิทัลมากขึ้น

Green Logistics การขนส่งใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม

cover-Green Logistics- Sustainable Transportation

หลายประเทศได้ตื่นตัวและให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในประเทศที่พัฒนาแล้วหรือประเทศที่มีคะแนน LPI สูง ต่างก็มีแนวโน้มที่จะให้ความสำคัญกับ Green Logistics มากกว่าประเทศที่กำลังพัฒนา

การเพิ่มยอดขายเครื่องประดับโดยเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง

cover-Increase jewelry sales with Augmented Reality Technology

Augmented Reality (AR) นำเสนอมุมมองของตัวสินค้าในหลายมิติ ให้ผู้บริโภคได้สัมผัส ทดลองสินค้า
ซึ่งเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าทางออนไลน์ให้ง่ายขึ้น

Cold Chain Logistics เทรนด์การขนส่งสินค้าที่กำลังมาแรงในปัจจุบัน

cover-Cold Chain Logistics เทรนด์การขนส่งสินค้าที่กำลังมาแรงในปัจจุบัน

ในปัจจุบันธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มกำลังขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และความต้องการบริโภคสินค้าที่มีความสดใหม่พร้อมกับความไวในการขนส่ง ทำให้ธุรกิจ Cold Chain Logistics เติบโตขึ้นอย่างมากในปี 2019

ดีไซน์ แบบไหน ถูกใจวัยเก๋า

cover-ดีไซน์ แบบไหน ถูกใจวัยเก๋า

ตัวเลขอายุอาจจะมากขึ้น แต่ผู้สูงวัยต่างไม่ต้องการให้คนอื่นมองว่าตัวเองแก่ ยังอยากจะทำอะไรได้เหมือนคนหนุ่มสาวทั่วไป ดังนั้น สินค้าและบริการที่นำเสนอให้ผู้สูงอายุจึงต้องตอบโจทย์ความต้องการเหล่านี้ ที่ช่วยให้พวกเขาใช้ชีวิตได้ตามปกติ