การเพิ่มยอดขายเครื่องประดับโดยเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง

Augmented Reality (AR) นำเสนอมุมมองของตัวสินค้าในหลายมิติ ให้ผู้บริโภคได้สัมผัส ทดลองสินค้า ซึ่งเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าทางออนไลน์ให้ง่ายขึ้น

แชร์โพสต์นี้

cover-Increase jewelry sales with Augmented Reality Technology

เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามามีอิทธิพลต่อทุกภาคส่วนในการดำเนินธุรกิจค้าขาย โดยเฉพาะปัจจุบันการให้ผู้บริโภคเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องราวของแบรนด์สินค้าหรือการเข้ามามีประสบการณ์ร่วมกั
บสินค้าถือเป็นส่วนสำคัญที่ส่งเสริมการขายได้เป็นอย่างดี ในทำนองเดียวกัน Augmented Reality (AR) ในเครื่องประดับเป็นเทคโนโลยีที่นำผู้บริโภคเข้ามามีประสบการณ์ร่วมกับสินค้าในโลกเสมือนจริงผ่านแอพพลิเคชั่น AR แบบโต้ตอบและนำเสนอมุมมองของตัวสินค้าในหลายมิติ ให้ผู้บริโภคได้สัมผัส ทดลองสินค้า ซึ่งเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าทางออนไลน์ให้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะสินค้ามีราคาอย่างสินค้าเครื่องประดับ

สินค้าอัญมณีเครื่องประดับนั้นเชื่อมโยงกับประเพณีและสะท้อนถึงวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ความหรูหราความพิเศษ และราคาก็แปรผันตามขนบธรรมเนียมและความเชื่อดังกล่าวอีกด้วย เพราะฉะนั้นการนำเสนอสินค้าให้มีความน่าสนใจ การเล่าเรื่องราว ความเป็นมาจึงเป็นจุดขายให้เกิดความโดดเด่นในตลาดที่มีการแข่งขันสูง การนำเทคโนโลยีมาผสมผสานในการนำเสนอสินค้าจึงเป็นตัวช่วยและอีกทางเลือกหนึ่งของการนำเสนอขายสินค้า โดยเฉพาะการค้าขายในโลกที่ไร้ขอบเขตและขีดจำกัดอย่างการขายสินค้าบนโลกออนไลน์ นอกจากการเล่าเรื่องราว การสร้างประสบการณ์ร่วมระหว่างแบรนด์สินค้าและผู้บริโภคแล้ว ยังเป็นการสร้างความพึงพอใจ ความเชื่อมั่นและเหนี่ยวนำให้เกิดการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าได้มากขึ้น

เทคโนโลยีเสมือนจริง (AR) เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่สามารถใช้ในการเผยแพร่แบรนด์สินค้าไปทั่วโลก สามารถเข้าถึงทุกคนที่มีสมาร์ทโฟน เปรียบเทียบกับกลยุทธ์ทางการตลาดเดิม ๆ ที่นำเสนอขายเครื่องประดับในแคตตาล็อกราคาแพงพร้อมภาพที่ไร้ที่ติ กับการใช้แอพพลิเคชั่น Augmented Reality (AR) ทำให้ลูกค้ามีความมั่นใจมากขึ้น ซึ่งสามารถแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างได้อย่างเด่นชัดโดย (AR) สามารถนำเสนอข้อมูล ทั้งในการถ่ายทอดเรื่องราว การสัมผัสกับสินค้าเสมือนจริง ซึ่งสามารถให้รายละเอียดให้กับผู้บริโภคได้ในทุกแง่มุม เทคโนโลยี (AR) เพิ่มความเสมือนจริง ช่วยให้ลูกค้าได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอและแน่ใจก่อนการตัดสินใจซื้อ เทคโนโลยีการสแกนสามมิติที่ล้ำสมัยพร้อมสร้างทัศนคติเชิงบวกต่อลูกค้าและแบรนด์สินค้า ซึ่งผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่นสามารถตรวจสอบและเพิ่มรายการที่เลือกไว้ในรถเข็นช็อปปิ้งเช่นเดียวกับแอพพลิเคชั่นอีคอมเมิร์ซอื่น ๆ ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวของแอพพลิเคชั่นเครื่องประดับ (AR) สามารถช่วยให้ผู้คนตัดสินใจซื้อเครื่องประดับโบราณและมีราคาแพงทางออนไลน์ได้ง่ายขึ้นอย่างไร้ที่ติ

 

การใช้แอพพลิเคชั่นเครื่องประดับ AR จะช่วยเพิ่มความมั่นใจของผู้ใช้ในการซื้อสินค้า ทำให้ระดับความพึงพอใจของลูกค้าเพิ่มขึ้น เนื่องจากได้สัมผัสและได้เห็นตัวสินค้าในทุกมุมมอง แตกต่างจากการดูจากแคตตาล็อกสินค้า แอพพลิเคชั่นเครื่องประดับ AR ในอัญมณีสามารถช่วยในการปรับแต่งไอเท็ม ตามความต้องการของผู้ใช้ โดยสามารถเปลี่ยนขนาดเพชร รูปร่างกะรัต ฯลฯ ก่อนทำการสั่งซื้อ และสามารถทดลองสวมใส่สินค้าได้จากโลกเสมือนจริง โดยไม่ต้องเหนื่อยการการเดินทางหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมการผู้ขาย อีกทั้งมีความเป็นส่วนตัวในการเลือกซื้อโดยไม่ต้องกังวลใจ สามารถเลือก สามารถเปลี่ยนได้จนพอใจ

เทคโนโลยีเสมือนจริง (AR) ช่วยให้ผู้บริโภคผู้ใช้แอพพลิเคชั่นสามารถตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าได้อย่างมั่นใจมีประสิทธิภาพโดยได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน อีกทั้งยังทำให้ธุรกิจเครื่องประดับเกิดความน่าตื่นเต้น เกิดความน่าสนใจในการเลือกซื้อ เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการขายที่ช่วยในการสร้างภาพลักษณ์แบรนด์สินค้าได้เป็นอย่างดี หากคุณกำลังวางแผนเพื่อกระตุ้นยอดขายตลาดออนไลน์ในอนาคต เทคโนโลยีเสมือนจริง (AR) น่าจะเป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจไม่น้อย

ข้อมูลอ้างอิง
https://www.quytech.com/blog/how-augmented-reality-for-jewelry-is-rising-the-sales/by JYOTI GUPT 

บทความที่เกี่ยวข้อง

Bitcoin Economy

อนาคตของโลกการเงิน ค