Green Logistics การขนส่งใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม

cover-Green Logistics- Sustainable Transportation

หลายประเทศได้ตื่นตัวและให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในประเทศที่พัฒนาแล้วหรือประเทศที่มีคะแนน LPI สูง ต่างก็มีแนวโน้มที่จะให้ความสำคัญกับ Green Logistics มากกว่าประเทศที่กำลังพัฒนา

“Meditation Bus” รถประจําทางเพื่อการนั่งสมาธิ กลางกรุงลอนดอน

cover-“Meditation Bus” รถประจําทางเพื่อการนั่งสมาธิ กลางกรุงลอนดอน

Meditation Bus เป็นรถประจําทางสองชั้นที่มีการปรับปรุงให้มีบรรยากาศที่ผ่อนคลายเหมาะกับการทําสมาธิท่ามกลางความวุ่นวายของใจกลางมหานครลอนดอน

รู้ก่อนรุก “แฟรนไชส์” ในฟิลิปปินส์

cover-รู้ก่อนรุก “แฟรนไชส์” ในฟิลิปปินส์

ฟิลิปปินส์จถือเป็นตลาดใหญ่ที่กำลังได้รับความสนใจจากบรรดาธุรกิจแฟรนไชส์ทั้งหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจแฟรนไชส์เกี่ยวกับการดูแลรักษารถยนต์ และธุรกิจแฟรนไชส์อาหารและเครื่องดื่ม