การตลาดออนไลน์สำหรับธุรกิจ B2B

cover-การตลาดออนไลน์สำหรับธุรกิจ B2B

ปัจจุบันนี้ ใครจะทำ “การตลาด” ก็ไม่สามารถเมินโลกออนไลน์ได้อีกแล้ว ทั้งธุรกิจ B2C และธุรกิจ B2B แล้วการตลาดออนไลน์สำหรับธุรกิจ B2B นี่ต่างจากธุรกิจ B2C อย่างไร?