ธุรกิจ​ DIH (do-it-your-health) หรือธุรกิจที่ดำเนินกิจการเกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพ สามารถแบ่งได้เป็น​ 2 ลักษณะใหญ่ ๆ คือ​ ธุรกิจที่ให้บริการด้านสุขภาพและธุรกิจในส่วนของผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ​ หรือแม้แต่แอปพลิเคชันและเทคโนโลยีต่าง ๆ​ เช่น​ โปรแกรมแสดงข้อมูลติดตามสภาวะร่างกายที่ใช้ควบคู่ไปกับการออกกำลังกาย หรือการควบคุมน้ำหนัก​ เป็นต้น​ ซึ่งธุรกิจและผลิตภัณฑ์เหล่านี้ล้วนแต่เกิดขึ้นจากกระแสความต้องการของพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป อ้างอิงจากผลการสำรวจของบริษัท​ มินเทล​ ซึ่งเป็นบริษัทที่ทำการสำรวจและวิเคราะห์ทิศทางแนวโน้มด้านการตลาดที่เป็นที่ยอมรับและมีชื่อเสียงระดับโลกระบุว่า​ ผู้บริโภคทั่วโลก​ 79% มีแนวโน้มความต้องการปรับปรุงด้านการโภชนาการให้ดีขึ้น,​ 76% มีความต้องการสร้างสมดุลการใช้ชีวิต/การแบ่งและใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพและการทำงานมากขึ้น​ และ​ 73% หันมาออกกำลังกายเพื่อดูแลรักษาสุขภาพมากขึ้น​ รวมไปถึงเหตุปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมการดำเนินชีวิตในสภาวะเร่งรีบ การเกิดความเครียดจากการทำงาน ซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้​ เช่น​ ภาวะออฟฟิศซินโดรม​ (Office Syndrome) หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง​ (Non-Communicable Diseases NCDs) เช่น​ โรคอ้วน​ ไมเกรน​ เบาหวาน​ เป็นต้น​

เหตุปัจจัยเหล่านี้เองที่ทำให้เกิดการขยายตัวของธุรกิจประเภท​ DIH อย่างกว้างขวางและรวดเร็ว​ จากกรณีศึกษาของประเทศที่ประสบความสำเร็จจากการนำธุรกิจประเภท DIH มาเป็นจุดเด่นและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและนำเม็ดเงินเข้าประเทศได้อย่างมากมาย กลายเป็นอัตลักษณ์และเป็นที่ยอมรับ​จนเป็นจุดเด่นของธุรกิจที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ​ ยกตัวอย่างเช่น​ ประเทศเกาหลีใต้ที่ชูเอกลักษณ์ด้านการศัลยกรรมความงาม​และการชะลอวัย หรือประเทศบาหลีที่ผสมผสานธุรกิจท่องเที่ยวกับธุรกิจด้าน​ Medical Spa-Health and Fitness เป็นต้น

สำหรับประเทศไทยเรานั้น​ มีทั้งสภาพภูมิศาสตร์​ ทรัพยากร​ หรือแม้แต่วัฒนธรรมประเพณี ที่เอื้ออำนวยและส่งเสริมต่อการประกอบธุรกิจด้าน​ DIH อย่างมาก​ ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยวที่สามารถผสมผสานกับศาสตร์การแพทย์แผนไทย​ สมุนไพร​ หรือธุรกิจด้านสปาที่มีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับแล้วในระดับโลก​ หากเราคิดพลิกแพลงประยุกต์ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างหลากหลาย​ สร้างความแปลกใหม่​ จนเกิดเป็นเอกลักษณ์ที่น่าสนใจ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ ก็นับว่าอาจเป็นโอกาสหนึ่งที่จะนำธุรกิจของท่านก้าวไปสู่ความสำเร็จก็เป็นได้