ไทย จับมือจังหวัดวากายามะ ประเทศญี่ปุ่น ผลักดันสินค้าท้องถิ่น

DITP ลงนามใน MOU กับจังหวัดวากายามะ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อร่วมมือกันในการขับเคลื่อนธุรกิจ SMEs พัฒนานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์พาสินค้าท้องถิ่นสู่สากล

แชร์โพสต์นี้

cover-ไทย จับมือจังหวัดวากายามะ ประเทศญี่ปุ่น ผลักดันสินค้าท้องถิ่น

เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเครือข่ายทางการค้า (Business Networking) โดยการลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับจังหวัดวากายามะ ประเทศญี่ปุ่น ถือเป็นครั้งแรกที่ลงนามกับหน่วยงานท้องถิ่นระดับจังหวัดของประเทศญี่ปุ่น เพื่อร่วมมือกันในการขับเคลื่อนธุรกิจ SMEs ของทั้งสองประเทศที่มีจุดแข็งแตกต่างกัน พัฒนานวัตกรรม (Innovative) และความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) มุ่งพาสินค้าและบริการท้องถิ่นที่มีศักยภาพเข้าสู่ตลาดโลก (Local to Global) อย่างแข็งแกร่งต่อไป

บทความที่เกี่ยวข้อง

cover-What is Electronic Customer Relationship Management

การบริหารความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับลูกค้าในมุมของ E-CRM

นวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ มีบทบาทสำคัญในการทำธุรกิจ และ E-CRM (Electronic Customer Relationship Management) เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพการบริหารข้อมูลให้กับองค์กรและธุรกิจได้มากขึ้น