“AI-powered Robot” หุ่นยนต์ตัดเพชรปัญญาประดิษฐ์

หุ่นยนต์ตัดเพชรแบบปัญญาประดิษฐ์ตัวแรกของโลก

แชร์โพสต์นี้

cover-“AI-powered Robot” หุ่นยนต์ตัดเพชรปัญญาประดิษฐ์

ในอดีตอุตสาหกรรมเพชร จําเป็นต้องโหลดเพชรหยาบลงในเครื่อง Robotmatic เพื่อหาตําแหน่งที่เหมาะสมที่สุด ล่าสุดบริษัท STPL ของอินเดีย ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้คิดค้นหุ่นยนต์ตัดเพชรแบบปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งการคิดค้นนี้สามารถทําให้หุ่นยนต์คิดคํานวณการวางเพชรในเครื่อง Robotmatic ได้โดยลดต้นทุน มีความถูกต้องและรวดเร็ว สร้างผลกําไรให้กับผู้ประกอบการได้มากยิ่งขึ้น โดยนวัตกรรมดังกล่าวนี้ถือเป็นการสร้างหุ่นยนต์ตัดเพชรแบบปัญญา
ประดิษฐ์ตัวแรกของโลกอีกด้วย

บทความที่เกี่ยวข้อง

Bitcoin Economy

อนาคตของโลกการเงิน ค