ไทยเพิ่มมูลค่าอัญมณีสุดเจ๋ง ด้วยเครื่องไอออนแห่งแรกของโลก

cover-ไทยเพิ่มมูลค่าอัญมณีสุดเจ๋ง ด้วยเครื่องไอออนแห่งแรกของโลก

หากต้องการอัญมณีสีสวยตรงใจไร้มลทินคงเป็นเรื่องที่เหล่านักสะสมและผู้ที่ชื่นชอบอัญมณีทราบกันดีว่าหาได้ยากและมีราคาสูง

อัญมณีไทย ใคร ๆ ก็ต้องมนต์

cover-อัญมณีไทย ใคร ๆ ก็ต้องมนต์

เครื่องประดับเป็นสิ่งที่มนุษย์ใช้สวมใส่คู่กับเครื่องแต่งกายมายาวนานตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ดูได้จากการขุดค้น
ทางประวัติศาสตร์พบว่ามนุษย์มีการใช้
เครื่องประดับตั้งแต่ แหวน สร้อย กําไล
ต่างหู กระพรวน ห่วงคอ ซึ่งทํามาจาก
กระดูกสัตว์ งาช้าง เปลือกหอย หรือ
สําริด มีการสืบทอดการใช่เรื่อยมาตาม
ความเชื่อควานิยม วัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่