จับตาการค้า กระแสนิยม ‘Generation Z’ กลุ่มกำลังซื้อสูง ผู้บริโภคผู้ทรงอิทธิพลรุ่นใหม่ในตลาดเครื่องประดับ

cover-จับตาการค้า กระแสนิยม ‘Generation Z’ กลุ่มกำลังซื้อสูง ผู้บริโภคผู้ทรงอิทธิพลรุ่นใหม่ในตลาดเครื่องประดับ

Gen Z กลุ่มคนที่กำลังจะกลายเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีอิทธิพลสำคัญต่อการจับจ่ายของคนหนุ่มสาวในอนาคต

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ DITP ปรับกลยุทธ์/กระบวนการทำงานรับสถานการณ์โควิด-19

cover-DITP adjusts strategy, action plans in response to COVID-19 outbreak

กรมฯ ปรับกลยุทธ์และกระบวนการทำงานจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 จัดกิจกรรมอบรม สัมมนาผ่านทางออนไลน์มากขึ้น

ธุรกิจ Wellness สดใส รับกระแส Healthy

cover-ธุรกิจ Wellness สดใส รับกระแส Healthy

Wellness Industry หรืออุตสาหกรรมความงามและการดูแลสุขภาพนั้น แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ตามลักษณะการให้บริการ คือบริการที่ดูแลสุขภาพจากภายในและภายนอก

คำว่า “แม่” ที่เปลี่ยนไป กับผู้ชายข้ามเพศ

cover-คำว่า “แม่” ที่เปลี่ยนไป กับผู้ชายข้ามเพศ

แนวทางการสื่อสารสำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป รวมถึงบุคลากรที่ทำงานในโรงพยาบาล ให้เรียกบุคคลที่กำลังตั้งครรภ์ว่า ‘คนท้อง’ แทนการเรียกว่า ‘คุณแม่’