คำว่า “แม่” ที่เปลี่ยนไป กับผู้ชายข้ามเพศ

แนวทางการสื่อสารสำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป รวมถึงบุคลากรที่ทำงานในโรงพยาบาล ให้เรียกบุคคลที่กำลังตั้งครรภ์ว่า ‘คนท้อง’ แทนการเรียกว่า ‘คุณแม่’

แชร์โพสต์นี้

cover-คำว่า “แม่” ที่เปลี่ยนไป กับผู้ชายข้ามเพศ

สมาคมการแพทย์แห่งสหราชอาณาจักร (British Medical Association) ได้จัดทำคู่มือแนะแนวทางการสื่อสารสำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป รวมถึงบุคลากรที่ทำงานในโรงพยาบาล ให้เรียกบุคคลที่กำลังตั้งครรภ์ว่า ‘คนท้อง’ แทนการเรียกว่า ‘คุณแม่’ เพื่อหลีกเลี่ยงการเหยียดเพศ และส่งเสริมความแตกต่างทางเพศในคราวเดียวกัน

การเปลี่ยนแปลงนี้มีสาเหตุมาจาก Hayden Cross ชายข้ามเพศที่เป็น ‘ผู้ชาย’ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ตัดสินใจยุติการผ่าตัดแปลงเพศชั่วคราว เมื่อพบว่าตนเองกำลังตั้งครรภ์ได้ 4 เดือน

นอกจากนี้ ในคู่มือยังแนะนำให้บุคลากรทางการแพทย์งดใช้คำว่า ‘เพศชายโดยกำเนิด’ (born man) และ ‘เพศหญิงโดยกำเนิด’ (born woman) สำหรับบุคคลข้ามเพศ เพราะคำเหล่านี้อธิบายความซับซ้อนทางเพศที่ง่ายเกินไป

แม้เหตุการณ์นี้จะเป็นสัญญาณการเปลี่ยนแปลงที่ดีสำหรับกลุ่ม LGBT แต่ก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากหลาย ๆ ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วย เช่น Laura Perrins นักต่อสู้ด้านสิทธิสตรีที่เห็นว่าคำแนะนำนี้เป็นการต่อต้านวิทยาศาสตร์ ต่อต้านเพศหญิง และต่อต้านความเป็นแม่ ส่วน Philip Davies สมาชิกรัฐสภาจากพรรคอนุรักษ์นิยมของอังกฤษเห็นว่าคำแนะนำดังกล่าวนั้น ‘ไร้สาระโดยสิ้นเชิง’

อย่างไรก็ตาม Heather Ashton จากกลุ่มผู้สนับสนุนบุคคลข้ามเพศ TG Pals ได้ให้แง่คิดกับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ว่า “พวกเราทุกคนรู้อยู่แล้วว่าในทางชีววิทยา เพศหญิงคือเพศที่สามารถตั้งครรภ์ได้ แต่กลุ่มคนข้ามเพศก็สามารถเป็นผู้ปกครองได้เช่นกัน นี่เป็นการเปลี่ยนแปลงก้าวใหญ่ในการป้องกันการเหยียดเพศซึ่งการเปลี่ยนแปลงศัพท์ในการเรียกใหม่ครั้งนี้เป็นเรื่องที่ดีสำหรับใครก็ตามที่อยากเป็นผู้ปกครองและมีสิทธิในการเป็นผู้ปกครอง”

การเปลี่ยนแปลงในวงการแพทย์แห่งสหราชอาณาจักรครั้งนี้อาจส่งผลกระทบต่อมุมมองเรื่องคนท้องในประเทศต่าง ๆ และอาจรวมไปถึงอุตสาหกรรมอื่น ๆ ในโลกที่จะเปิดรับความหลากหลาย
ทางเพศมากขึ้นด้วย

ที่มา: www.themomentum.co

บทความที่เกี่ยวข้อง