สู่ยุคเฟื่องฟู คุณหนูสัตว์เลี้ยง

ในอดีตมนุษย์ไม่ได้เลี้ยงสัตว์เพื่อความสวยงาม หรือเลี้ยงไว้เฝ้าบ้าน คลายเหงา จนในช่วงปฏิวัติอุตสาหกรรม มนุษย์เริ่มโหยหาความเป็นธรรมชาติมากขึ้น

แชร์โพสต์นี้

cover-สู่ยุคเฟื่องฟู คุณหนูสัตว์เลี้ยง

การขยายตัวของวัฒนธรรมสัตว์เลี้ยง (Pet Culture) ถูกนําเข้าสู่บ้านคนมากขึ้น สัตว์เลี้ยงถูกเลี้ยงให้เป็นเพื่อนที่ซื่อสัตย์ เป็นนายแบบนางแบบให้เจ้าของจับถ่ายรูปหรือเลี้ยงไว้เฝ้าบ้าน แต่แนวโน้มของสัตว์เลี้ยงกําลังเปลี่ยนไป

การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุทั่วทุกมุมโลก ทําให้วิถีการใช้ชีวิตของมนุษย์เปลี่ยนไป การอยู่คนเดียวมากขึ้นและให้ความสําคัญกับสัตว์เลี้ยงมากขึ้นด้วย สัตว์เลี้ยงจึงเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่เข้ามาเติมเต็มชีวิตของคนในช่วงเวลานี้ สัตว์เลี้ยงถูกเปลี่ยนสถานะเป็นผู้ร่วมอาศัย (Companion Animal) และเป็นหนึ่งในสมาชิกของครอบครัว

ตลาดสัตว์เลี้ยงของโลกนั้น มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยจํานวนของสัตว์เลี้ยงในแต่ละประเทศที่สูงขึ้น และการใช้จ่ายสําหรับสัตว์เลี้ยงก็สูงขึ้นเช่นกัน ในปี 2559 ประเทศสหรัฐอเมริกา มีมูลค่าการใช้จ่ายสําหรับสัตว์เลี้ยงสูงถึง 44,657 ล้านเหรียญสหรัฐ (1,401,337 ล้านบาท) และสหราชอาณาจักรซึ่งเป็นผู้นําด้านตลาดสัตว์เลี้ยงมานานก็มีมูลค่าที่สูงขึ้นเช่นกัน มูลค่ารวม 6,903 ล้านเหรียญสหรัฐ (216,616 ล้านบาท) แม้ว่าสภาวะเศรษฐกิจโลกจะถดถอยก็ตาม

ในประเทศจีน มีรายงานว่าจํานวนสัตว์เลี้ยงมีมากขึ้นตามจํานวนผู้สูงอายุ คนกลุ่มนี้มักจะใช้จ่ายเพื่อสัตว์เลี้ยงพอ ๆ กับที่ใช้จ่ายให้ตนเองทีเดียว อินเดียก็เป็นอีกประเทศที่ตลาดสัตว์เลี้ยงเฟื่องฟูมาก นอกจากอาหารสัตว์แล้ว คาดว่าสินค้าและบริการอื่น ๆ ก็จะได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอน เช่น ธุรกิจอาบนํ้าตกแต่งขนและสปา การฝึกโยคะสัตว์ รวมทั้งนิตยสารสัตว์เลี้ยง

ซึ่งไม่ต่างจากวงการสัตว์เลี้ยงในญี่ปุ่น มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด ในช่วงที่ผ่านมา จํานวนสุนัขและแมวโดยรวมมีแนวโน้มลดลง แต่การจับจ่ายสําหรับสินค้าสัตว์เลี้ยงกลับมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี โดยเฉพาะสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงเพื่อสุขภาพและเป็นธรรมชาติแบบออร์แกนิค มีการขยายตัวอย่างมาก

อย่างไรก็ตาม แนวโน้มลักษณะตลาดที่เปลี่ยนแปลงนี้ ทําให้ผู้ส่งออกไทยจะต้องศึกษาและพัฒนาสินค้าให้เหมาะกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดอยู่ตลอดเวลา พัฒนาสินค้าสุขภาพสําหรับสัตว์เลี้ยงและคํานึงถึงสิ่งที่เจ้าของสัตว์เลี้ยงปรารถนาจะให้กับแมวหรือสุนัขของตน นอกจากนี้ยังมีเทรนด์การใช้ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้การเลี้ยงสัตว์ง่ายขึ้น ผู้ที่เลี้ยงสัตว์มักจะจัดหาสินค้าเพื่อใช้กับสัตว์เฉกเช่นเดียวกับซื้อให้ลูกหลาน โดยต้องเป็นสินค้าที่มีการใช้ประโยชน์ได้หลากหลายตามการใช้งานและขนาดพื้นที่ ปัจจุบันแนวโน้มจะนิยมสัตว์เลี้ยงขนาดเล็กพกพาได้ ส่วนมากจะเลี้ยงกันในที่พักคอนโด ที่มีขนาดเล็ก สินค้าสําหรับสัตว์สูงอายุก็เป็นที่ต้องการมากยิ่งขึ้น เช่น อุปกรณ์ช่วยเดิน รวมทั้งสินค้าพวกเสื้อผ้า เครื่องประดับตกแต่ง (Accessory) ก็ควรเป็นสินค้าที่มีความพิถีพิถันทั้งเรื่องวัสดุ การออกแบบ และไอเดียแปลก ๆ สร้างความแตกต่าง และเพิ่มมูลค่าของสินค้า ก็จะสามารถครองใจทาสสัตว์เลี้ยงอย่างสุนัขและแมวทั่วโลกได้ไม่ยาก

สนใจรับคําปรึกษาเกี่ยวกับสินค้าสัตว์เลี้ยง ติดต่อสํานักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์ 02-507-8392-3

บทความที่เกี่ยวข้อง

BCG ECONOMY

เศรษฐกิจฉบับ BCG เส้