DITP ผนึก 7 มหาวิทยาลัยภาคเหนือ นำร่องเปิดวิชาส่งออก ตั้งเป้า สร้างผู้ประกอบการวัยเรียน

cover-DITP ผนึก 7 มหาวิทยาลัยภาคเหนือ นำร่องเปิดวิชาส่งออก

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) ผนึกกำลังภาคการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 7 แห่ง ดึงพาณิชย์จังหวัด และภาคธุรกิจท้องถิ่น ร่วมประชุมหารือแนวทางบูรณาการต่อยอดร่วมกันบ่มเพาะผู้ประกอบการภาคเหนือ