DITP ผนึก 7 มหาวิทยาลัยภาคเหนือ นำร่องเปิดวิชาส่งออก ตั้งเป้า สร้างผู้ประกอบการวัยเรียน

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) ผนึกกำลังภาคการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 7 แห่ง ดึงพาณิชย์จังหวัด และภาคธุรกิจท้องถิ่น ร่วมประชุมหารือแนวทางบูรณาการต่อยอดร่วมกันบ่มเพาะผู้ประกอบการภาคเหนือ

แชร์โพสต์นี้

cover-DITP ผนึก 7 มหาวิทยาลัยภาคเหนือ นำร่องเปิดวิชาส่งออก

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) ผนึกกำลังภาคการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 7 แห่ง ดึงพาณิชย์จังหวัด และภาคธุรกิจท้องถิ่น ร่วมประชุมหารือแนวทางบูรณาการต่อยอดร่วมกันบ่มเพาะผู้ประกอบการภาคเหนือ ระดมผู้เชี่ยวชาญพัฒนาหลักสูตรใหม่ให้ตรงจุดและเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา โดยใช้ความรู้เชิงทักษะพื้นฐานจากอาจารย์ และความเชี่ยวชาญด้านการทำการค้าระหว่างประเทศจากเจ้าหน้าที่กรมหรือวิทยากรของสถาบัน ผลักดันและพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ตลอดจนการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางวิชาการและภาคปฏิบัติแบบครบวงจร เพื่อเปิดคอร์สอบรมให้เหมาะกับการเป็นผู้ประกอบการตัวจริงในอนาคตต่อไป

บทความที่เกี่ยวข้อง