อวสานโลหะ

วัสดุสําคัญที่มีประวัติศาสตร์ การค้นคิดและนํามาใช้อย่างยาวนานอย่างโลหะ กําลังจะเปลี่ยนไป ด้วยการคิดค้นแบบนอกกรอบ กับวัสดุใหม่ที่ไม่เคยมีในโลกมาก่อน นั่นคือกราฟีน

แชร์โพสต์นี้

cover-อวสานโลหะ

กราฟีนเป็นวัสดุที่มีความหนาเพียงหนึ่งอะตอม (บางกว่าเส้นผมมนุษย์ถึง 1 ล้านเท่า) แต่มีความแข็งแรงสูงกว่าเหล็กกล้าถึง 200 เท่า นํ้าหนักเบา ยืดหยุ่นสูง รวมทั้งยังนําความร้อนและไฟฟ้าได้ดี ลดนํ้าหนักของชิ้นส่วนที่ใช้ในอุตสาหกรรมอากาศยาน พร้อมทั้งเพิ่มความแข็งแรงและความแข็งของวัสดุให้สูงขึ้น

การค้นพบและนําไปใช้นี้จะพลิกโฉมด้านวัสดุศาสตร์ สร้างคุณประโยชน์มากมายให้กับมนุษยชาติ เช่น การพัฒนายานอวกาศไร้เชื้อเพลิงที่ใช้แสงอาทิตย์เป็นพลังงานทดแทน หรือการใช้กราฟีนทําเป็นผิวหนังเทียม ที่มี
ความยืดหยุ่นเป็นพิเศษและนําไฟฟ้าได้ช่วยให้ผู้สวมอวัยวะเทียม สามารถรับรู้ถึงการสัมผัสได้

ที่มา : www.sandvik.coromant.com

บทความที่เกี่ยวข้อง