BuzzStream หา ‘อินฟลูเอนเซอร์’ ให้ตรงใจคุณ

BuzzStream เครื่องมือในการค้นหา ‘อินฟลูเอนเซอร์’ (Influencer) หรือผู้ที่มีอิทธิพลต่อความคิดผู้บริโภคที่เหมาะกับสินค้าของเรา ช่วยทำให้สินค้าได้รับความสนใจ และอยู่ในกระแสได้นาน

แชร์โพสต์นี้

cover-BuzzStream หา ‘อินฟลูเอนเซอร์’ ให้ตรงใจคุณ

BuzzStream เป็นเว็บไซต์สัญชาติอเมริกัน ที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องมือในการค้นหา ‘อินฟลูเอนเซอร์’ (Influencer) หรือผู้ที่มีอิทธิพลต่อความคิดผู้บริโภคที่เหมาะกับสินค้าของเรา เช่น การที่ดาราหญิงของไทยทาลิปสติกยี่ห้อดังไปเดินงานพรมแดงระดับโลก ก็ทำให้ลิปติกสีนั้นได้รับความนิยมจนคนซื้อตามถล่มทลาย เป็นต้น 

ภายในเว็บไซต์ BuzzStream มีข้อมูลของอินฟลูเอนเซอร์ในด้านต่าง ๆ ให้เลือกมากมาย พร้อมกับผลงานและข้อมูลการติดต่อ ผู้ประกอบการสามารถใช้ฟิลเตอร์หรือตัวกรองในการค้นหาอินฟลูเอนเซอร์ ที่มีความเหมาะสมกับสินค้ามากที่สุด ไม่ว่าจะเป็น จำนวนผู้ติดตาม ประเภทของอินฟลูเอนเซอร์ วิธีการโปรโมตสินค้าหรือขนาดของธุรกิจ ซึ่งทำให้สะดวกต่อการค้นหา จากนั้นเว็บไซต์จะขึ้นช่องทางการติดต่อ รวมถึงผลงานของอินฟลูเอนเซอร์ที่ตรงและเหมาะสมกับข้อมูลที่กรอกลงไปมากที่สุด หรือหากพอมีข้อมูลของอินฟลูเอนเซอร์ที่สนใจอยู่ก็สามารถนำมาค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่เช่นกัน

นอกจากการค้นหาแล้ว BuzzStream ยังช่วยติดตามการโปรโมตสินค้าด้วยว่าได้รับความสนใจจากผู้ที่ติดตามมากน้อยเพียงใด ซึ่งการได้อินฟลูเอนเซอร์ที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการสื่อสาร จะช่วยทำให้สินค้าได้รับความสนใจ และอยู่ในกระแสได้นาน

บทความที่เกี่ยวข้อง