เครื่องพิมพ์ชีวภาพ 3 มิติ พิมพ์อวัยวะมนุษย์

ต่อไปนี้การปลูกถ่ายอวัยวะ หรือสร้างชิ้นส่วนของร่างกายที่เสียหายจากโรค หรืออุบัติเหตุจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

แชร์โพสต์นี้

cover-เครื่องพิมพ์ชีวภาพ 3 มิติ พิมพ์อวัยวะมนุษย์

ด้วยเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์ 3 มิติที่ไม่ใช่แค่การพิมพ์ออกมาเป็นพลาสติก โลหะ หรือผงปูน แต่สามารถพิมพ์อวัยวะได้ด้วยเซลล์ของผู้ป่วยเอง เทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิตินี้มีชื่อว่า “BioAssemblyBot” หรือ เครื่องพิมพ์ชิ้นส่วนชีวภาพ เป็นโปรแกรมที่มีลักษณะคล้ายโปรแกรมช่วยเขียนแบบ แต่ทํางานในแบบชีววิทยา ขั้นตอนการทํางานของเครื่องพิมพ์ เริ่มจาก TSIM (Tissue Structure Information Modeling – การขึ้นรูปจากข้อมูลโครงสร้างเนื้อเยื่อ) ทําการสร้างเนื้อเยื่อชิ้นส่วนของร่างกายขึ้นมาโดยมีลักษณะเหมือนการทอผ้า เช่น กําหนดค่าโครงสร้าง กําหนดค่าวัสดุในการพิมพ์ (เซลล์ชนิดต่าง ๆ) กําหนดความเร็วในการพิมพ์ และความหนาของเนื้อเยื่อ เพื่อให้ได้ชิ้นส่วนรูปร่างตามต้องการ ต่อจากนั้นโปรแกรม TSIM จะทําการแปลงค่าการพิมพ์อวัยวะหรือชิ้นส่วนร่างกาย เพื่อให้เครื่อง BioAssemblyBot วิ่งไปพิมพ์เซลล์นั้น ๆ ตามโมเดลอวัยวะที่กําหนดไว้ เครื่องพิมพ์จะทําการปรับระดับโดยใช้เครื่องตรวจจับการทํางานแขนกลของหุ่นยนต์ในการหยิบกระบอกที่บรรจุเซลล์ หรือสารเคมีชนิดต่าง ๆ ฉีดที่ฐานพิมพ์ตามตําแหน่งที่กําหนดไว้ จากนั้นเครื่องจะทํางานทีละชั้น (Layer) ไปเรื่อย ๆ จนได้ชิ้นส่วนของร่างกายที่พร้อมนําไปปลูกถ่ายต่อไป ซึ่งเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์ 3 มิติเป็นนวัตกรรมใหม่ของวงการแพทย์ที่ยังต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถนํามาใช้ได้จริง

แต่ต้องมีการออกกฎหมายเพื่อควบคุมการใช้งานในอนาคต เนื่องจากสิ่งที่ได้จากการพิมพ์นั้นมีชีวิต เพราะเป็นเซลล์ของมนุษย์จริง ๆ เช่น หากผู้ป่วยมีอาการผิดปกติของหัวใจ จะสามารถสร้างหัวใจของผู้ป่วยคนนั้นขึ้นมาเพื่อผ่าตัดเปลี่ยนได้ทันที เทคโนโลยีนี้ถือได้ว่าเป็นความหวังของผู้ป่วยและใครหลาย ๆ คน แต่อย่างไรก็ดีอาจจะต้องรอการพัฒนากันต่อไปอีกสักระยะหนึ่ง

ที่มา: https://www.ft.com

บทความที่เกี่ยวข้อง

Bitcoin Economy

อนาคตของโลกการเงิน ค