ธุรกิจบริการ ดาวรุ่งขับเคลื่อน เศรษฐกิจไทย

ประเทศไทยนั้นการส่งออกภาคบริการกำลังเป็นดาวรุ่งที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

แชร์โพสต์นี้

cover-ธุรกิจบริการ ดาวรุ่งขับเคลื่อน เศรษฐกิจไทย

ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ซบเซา หลายประเทศรวมถึงประเทศไทยประสบปัญหาการส่งออกโดยรวมลดลง แต่สำหรับประเทศไทยนั้นการส่งออกภาคบริการกำลังเป็นดาวรุ่งที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องโดยมีสัดส่วน 15 % ของ GDP ในปี 2558 เป็นตัวบ่งชี้ โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวที่มีสัดส่วนมูลค่าส่งออกบริการโดยรวมกว่า 70% อีกทั้งยังเติบโตเฉลี่ย 13% ต่อปี

นอกจากนี้ ยังมีภาคบริการในหมวดอื่น ๆ ที่ไทยมีศักยภาพ อาทิเช่น ภาคก่อสร้างและบริการด้าน
ธุรกิจและวิชาชีพ โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการที่ไทยตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ของกลุ่มประเทศอาเซียน โดยเฉพาะกลุ่ม CLMVT ที่กำลังอยู่ในช่วงพัฒนา บริการด้านวัฒนธรรมและนันทนาการ และทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร รวมถึงดิจิทัลซอฟต์แวร์และดิจิทัลคอนเทนต์ต่าง ๆ

โดยการส่งออกบริการข้างต้นจะเป็นหนึ่งในกลไกขับเคลื่อนสำคัญในช่วงของการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างเศรษฐกิจ ช่วยให้ประเทศของเราเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนต่อไป

ที่มา: ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Bank)

บทความที่เกี่ยวข้อง

cover-What is Electronic Customer Relationship Management

การบริหารความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับลูกค้าในมุมของ E-CRM

นวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ มีบทบาทสำคัญในการทำธุรกิจ และ E-CRM (Electronic Customer Relationship Management) เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพการบริหารข้อมูลให้กับองค์กรและธุรกิจได้มากขึ้น