เปิดตลาดแดนปลาดิบ รุกสินค้าสัตว์เลี้ยง

เพราะการเลี้ยงสัตว์ที่เป็นมากกว่าสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะตลาดสัตว์เลี้ยงในประเทศญี่ปุ่น

แชร์โพสต์นี้

cover-เปิดตลาดแดนปลาดิบ รุกสินค้าสัตว์เลี้ยง

สํานักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์ ส่งเสริมผู้ประกอบการส่งออกสินค้าที่มีความคิดสร้างสรรค์ เลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพ เพื่อรุกตลาดแดนปลาดิบ

ด้วยความร่วมมือระหว่าง DITP และสมาคมผู้ผลิตสินค้าสําหรับสัตว์เลี้ยงในประเทศญี่ปุ่น ในการนําสินค้าไปจัดแสดงในงาน Inter Pet ที่ประเทศญี่ปุ่น ทําให้ผู้ประกอบการไทยสามารถส่งสินค้าเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงไปตีตลาด และได้การตอบรับอย่างดีจากผู้บริโภคชาวญี่ปุ่น เพราะสินค้าจากผู้ประกอบการชาวไทยมีคุณภาพ มีความประณีต มีวัสดุอุปกรณ์ที่ดี มีการออกแบบที่ทันสมัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของสัตว์เลี้ยง และที่สําคัญคือมีการจดสิทธิบัตรเพื่อให้ขาวญี่ปุ่นแน่ใจได้ว่าสินค้าจากชาวไทยเป็นสินค้าที่ออกแบบขึ้นมาอย่างเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่มีการลอกเลียนแบบ จึงช่วยยกระดับสินค้าไทย เมื่อเทียบกับสินค้าจากจีนและเวียดนาม ให้อยู่ในตลาดระดับกลางไปจนถึงระดับบน หรือตลาดไฮเอนด์ (High-end market) ด้วยเหตุนี้สินค้าจากผู้ประกอบการชาวไทยจึงสามารถตีตลาดญี่ปุ่นได้ในเวลาไม่นาน

หลังจากที่สินค้าเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงจากประเทศไทยเข้าไปรุกตลาดญี่ปุ่น สมาคมผู้ผลิตสินค้าสําหรับสัตว์เลี้ยงในประเทศญี่ปุ่นได้ให้ความสนใจในสินค้าจากประเทศไทยเป็นอย่างมากจึงมีการติดต่อทาง DITP โดยสํานักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์ เพื่อมาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการชาวไทย นําโดย Mr. Minoru Shigeno President of Petpage Inc. (ประธานสมาคมผู้ผลิตสินค้าสําหรับสัตว์เลี้ยงในประเทศญี่ปุ่น) มาให้ความรู้เกี่ยวกับ “ตลาดสินค้าสําหรับสัตว์เลี้ยงในญี่ปุ่น” แก่ผู้ประกอบการที่สนใจด้วยตัวเอง ถือเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการชาวไทยได้เข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคชาวญี่ปุ่นมากยิ่งขึ้น

ปัจจุบันสินค้าเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงจากประเทศไทยได้จัดจําหน่ายในห้างสรรพสินค้าชั้นนํากลางใจเมือง อาทิ Tokyu Hands, Aeon, Loft และร้านสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังกว่า 40 ร้าน รวมไปถึงการ Co-Branding (การจับมือร่วมกันระหว่างสองตราสินค้า) กับบริษัทรถยนต์อย่าง Mercedes-Benz (เมอร์เซเดส-เบนซ์) ในการนําเสื้อผ้าและกระเป๋าสําหรับสัตว์เลี้ยงไปจําหน่ายในโชว์รูม

ในการส่งสินค้าออกสู่ตลาดสัตว์เลี้ยงของประเทศญี่ปุ่น DITP ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่นมาให้คําแนะนําในการเลือกสินค้าไปจัดแสดงและส่งออกเพื่อให้ผู้ประกอบการนําสินค้าที่ตรงใจชาวญี่ปุ่นไปจัดแสดง และให้ความช่วยเหลือในการจัดส่งสินค้า DITP เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า ศักยภาพในการผลิตสินค้าและความคิดสร้างสรรค์ของผู้ประกอบการชาวไทยจะสามารถผลักดันให้ก้าวไปสู่การแข่งขันในตลาดระดับโลกได้อย่างแน่นอน

สนใจสอบถามข้อมูลในการเปิดตลาดสัตว์เลี้ยงในญี่ปุ่น
ติดต่อสํานักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์ กลุ่ม OTOP และตลาดเฉพาะ

บทความที่เกี่ยวข้อง

cover-What is Electronic Customer Relationship Management

การบริหารความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับลูกค้าในมุมของ E-CRM

นวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ มีบทบาทสำคัญในการทำธุรกิจ และ E-CRM (Electronic Customer Relationship Management) เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพการบริหารข้อมูลให้กับองค์กรและธุรกิจได้มากขึ้น