ต่อยอดธุรกิจด้วย AR

การนำเทคโนโลยี AR (Augmented Reality) มาสร้างตัวการ์ตูนให้ปรากฏเป็นภาพเสมือนจริงบนสมาร์ตโฟนในสถานที่ต่าง ๆ กลายเป็นเครื่องมือสำคัญที่สามารถช่วยผลักดันธุรกิจได้

แชร์โพสต์นี้

cover-ต่อยอดธุรกิจด้วย AR

ปีที่แล้วกระแส Pokemon GO ได้สร้างสถิติใหม่ให้กับวงการเกมออนไลน์ทั้งรายได้และยอดดาวน์โหลด ซึ่งปัจจัยความสำเร็จ คือการนำเทคโนโลยี AR (Augmented Reality) มาสร้างตัวการ์ตูนให้ปรากฏเป็นภาพเสมือนจริงบนสมาร์ตโฟนในสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งความโด่งดังของเกมดังกล่าวทำให้เทคโนโลยี AR เป็นที่รู้จักมากขึ้น โดยผู้ประกอบการธุรกิจต่าง ๆ สามารถนำเทคโนโลยีนี้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ เช่น

• การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย เช่น IKEA นำเสนอแอปพลิเคชัน AR ที่ลูกค้าสามารถเลือกเฟอร์นิเจอร์จากรายการสินค้าด้วยสมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ตแล้วส่องไปยังบริเวณที่ต้องการติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ ภาพเฟอร์นิเจอร์เสมือนจริงจะปรากฏในบริเวณดังกล่าว ช่วยให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ให้เข้ากับสถานที่ติดตั้งได้อย่างเหมาะสม

• การศึกษาและการฝึกอบรม เช่น BMW สร้างภาพจำลองขั้นตอนการประกอบชิ้นส่วนรถยนต์ด้วยเทคโนโลยี AR พร้อมระบุเครื่องมือที่จำเป็นต้องใช้ในแต่ละขั้นตอน เพื่อใช้เป็นสื่อในการฝึกอบรมพนักงาน

• การเดินทาง เช่น Urban Engines พัฒนาแอปพลิเคชันนำทาง โดยนำเทคโนโลยี AR มาต่อยอดกับ Google Maps ซึ่งนอกจากจะช่วยค้นหาเส้นทาง แต่ยังช่วยประเมินความหนาแน่นของจำนวนรถยนต์เป็นรูป 3 มิติ เพื่อช่วย
วางแผนการเดินทางได้ดีขึ้น

ที่มา: ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

บทความที่เกี่ยวข้อง

Bitcoin Economy

อนาคตของโลกการเงิน ค

cover-What is Electronic Customer Relationship Management

การบริหารความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับลูกค้าในมุมของ E-CRM

นวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ มีบทบาทสำคัญในการทำธุรกิจ และ E-CRM (Electronic Customer Relationship Management) เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพการบริหารข้อมูลให้กับองค์กรและธุรกิจได้มากขึ้น