DITP จับมือ ASEAN – Korea Centre ปั้น SMEs ไทยยุค 4.0

การค้าระหว่างประเทศในยุคดิจิทัล คือการค้าที่ต้องฉับไว ทันสมัย ไร้รอยต่อ และเข้าถึงผู้บริโภคอย่างรวดเร็วตรงกลุ่ม ซึ่ง SMEs ไทยในยุค 4.0 ต้องก้าวตามให้ทัน เพื่อสร้างโอกาส การแข่งขันในเวทีสากลมากขึ้น

แชร์โพสต์นี้

cover-DITP จับมือ ASEAN – Korea Centre ปั้น SMEs ไทยยุค 4.0

ด้วยเหตุนี้ DITP จึงร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโซลจับมือพันธมิตรสำคัญ ASEAN – Korea Centre (AKC) หน่วยงานส่งเสริมบทบาทด้านเศรษฐกิจในอาเซียนของเกาหลีใต้นำผู้เชี่ยวชาญด้าน Internet of Things (IoT) จากบริษัทและหน่วยงานชั้นนำของเกาหลีใต้ เช่น บริษัท SK Telecom และ Korean IoT Association มาจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ตลอดจนเยี่ยมชมและศึกษาแนวทางส่งเสริมการนำเทคโนโลยี IoT มาประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจของไทย เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการไทยสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการเพื่อเจาะตลาดเกาหลีใต้อย่างยั่งยืน

โดยภายในงานสัมมนา นอกจากผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า อาหาร สินค้าไลฟ์สไตล์ และธุรกิจโลจิสติกส์ของไทยจะได้รับความรู้แบบอัดแน่นทั้งแนวโน้มอุตสาหกรรม ทิศทางนโยบาย IoT การประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์ และกรณีศึกษาจากบริษัทชั้นนำของเกาหลีใต้และไทย แต่ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยได้พบปะพันธมิตรทางการค้า ซึ่งส่งผลให้เกิดการจับคู่ทางการค้าถึง 11 คู่

การผนึกกำลังของทั้ง 2 ประเทศในครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม และสร้างความเข้มแข็งให้ภาคธุรกิจไทยในยุคดิจิทัลได้อย่างสมดุลและยั่งยืนตามนโยบายประเทศไทย 4.0 อย่างแน่นอน

สนใจเข้าร่วมการสัมมนาด้านดิจิทัล ติดต่อสำนักตลาดพาณิชย์ดิจิทัล กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โทร. 02 507 7844 หรือ 02 507 7857

บทความที่เกี่ยวข้อง

cover-What is Electronic Customer Relationship Management

การบริหารความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับลูกค้าในมุมของ E-CRM

นวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ มีบทบาทสำคัญในการทำธุรกิจ และ E-CRM (Electronic Customer Relationship Management) เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพการบริหารข้อมูลให้กับองค์กรและธุรกิจได้มากขึ้น