ECO FRIENDLY ยังคงเป็น Mega Trend กระแสมาแรง ที่กำหนดทิศทางสินค้าในตลาดโลก

กระแสรักษ์โลกโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์หรือบริการ ECO Friendly ถูกยกระดับศักยภาพให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ที่สร้างสมดุลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนไปทั้งกระบวนการตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบในการผลิตจนกระทั่งเสร็จสมบูรณ์เป็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์จัดจำหน่ายให้กับผู้บริโภค

แชร์โพสต์นี้

cover-ECO FRIENDLY ยังคงเป็น Mega Trend กระแสมาแรง ที่กำหนดทิศทางสินค้าในตลาดโลก

ในวันที่ ‘ECO Friendly’ หรือ ‘เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม’ กำลังถูกใช้ไปอย่างแพร่หลายทั้งในธุรกิจใหญ่โตและแม้แต่ธุรกิจเล็ก ๆ ฉบับครอบครัวหรือส่วนตัว จนเรียกได้ว่า ECO Friendly เป็น Mega Trend ที่สะท้อนแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมในมิติต่างๆ จนทำให้เหล่าผู้ประกอบการต่างเห็นโอกาสทองเศรษฐกิจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่สามารถนำไปใช้และสร้างสรรค์ธุรกิจได้อย่างยั่งยืน เพื่อตอบโจทย์พฤติกรรมวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปของผู้คนทั่วโลก ทำให้ ECO Friendly จึงคงเป็นเทรนด์ที่กำหนดทิศทางของตลาดสินค้าไลฟ์สไตล์ต่อไป

ทว่ากระแสรักษ์โลกโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์หรือบริการ ECO Friendly ไม่ใช่แค่คอนเซ็ปต์สวย ๆ แต่ไม่สามารถใช้ได้จริง อีกทั้งไม่ใช่แค่ออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หรือแค่การทำ CSR อีกต่อไปแล้ว แต่ได้ถูกยกระดับศักยภาพให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ที่สร้างสมดุลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนไปทั้งกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงบั้นปลาย นั่นก็คือสินค้าที่ผลิตจากกระบวนการและเทคโนโลยีที่ใส่ใจต่อผลกระทบที่เกิดกับสิ่งแวดล้อมโดยเริ่มต้นตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบในการผลิตจนกระทั่งเสร็จสมบูรณ์เป็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์จัดจำหน่ายให้กับผู้บริโภค รวมถึงวิธีการจัดการซากผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ด้วยวิธีที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมนั่นเอง

DITP พร้อมติดปีกให้ ECO Friendly Products  สัญชาติไทยบินสู่ตลาดโลก

สำหรับการรองรับและโอกาสของตลาดทั้งในประเทศและระดับนานาชาตินั้นนับว่ายังคงน่าลงทุนที่สุด เพราะผู้บริโภคจากนานาประเทศกำลังให้ความสนใจเลือกใช้สินค้าและบริการ ECO Product โดยเฉพาะสินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ Made in Thailand ติดอันดับต้น ๆ ของโลกที่สามารถแข่งขันในตลาดระดับสากลได้อย่างไม่แพ้ใคร และแน่นอนว่าทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) ได้มีการสนับสนุนผู้ประกอบการสินค้าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตลอดมาพร้อมติดปีกให้บินสู่ตลาดโลกจากการสรรหาช่องทางการจัดจำหน่าย ซึ่งสินค้าในกลุ่มนี้ถือเป็นสินค้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีการออกแบบที่ดี สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อได้ อาทิ โปรเจกต์ T-STYLE หรือ Thailand Style (โครงการพัฒนาและส่งเสริมสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่ตลาดโลก) เป็นอีกหนึ่งโครงการที่สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ มุ่งมั่นเพื่อพัฒนาสินค้าในกลุ่ม ECO Friendly โดยแต่ละปีจะมีกิจกรรมย่อยสำหรับผู้ประกอบการในกลุ่มนี้ได้เรียนรู้และพัฒนาผลิตภัณฑ์มาโดยตลอด ดังเช่นกิจกรรมงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ T-MARK ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้ชื่อ ‘Decode Design Living’ ณ ไอคอนสยาม เมื่อปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา

ECO Friendly Products ซูเปอร์สตาร์ในตลาดโลก

ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมกำาลังได้รับความสนใจจากทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศคู่ค้าหลักที่สำคัญของไทย เช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และสหภาพยุโรป ต่างให้ความสำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อมมาก โดยมีการออกกฎระเบียบทางการค้าที่สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน เช่น ระเบียบว่าด้วยการจัดการเศษเหลือทิ้งจากผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์หรือที่เรียกว่า ‘กฎ WEE’ ระเบียบว่าด้วยการจำกัดการใช้สารอันตรายบางชนิดจากผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์หรือ ‘กฎ RoHS’ และระเบียบว่าด้วยการจำกัดการใช้ซากรถยนต์หรือที่เรียกว่า ‘กฎ ELV’ ซึ่งมาตรการเหล่านี้ส่งผลให้ผู้ประกอบการไทยต้องเข้ามารับผิดชอบโดยตรง ECO Design จึงเป็นแนวความคิดหนึ่งในการแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมของผู้ประกอบการ 

Upcycle กำลังมา เตรียมแซง Recycle 

แนวโน้มและโอกาสของผลิตภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของไทยในตลาดโลก โดยเฉพาะในตลาดสหภาพยุโรปซึ่งมีอัตราการขยายตัวมาตั้งแต่ก่อนปี 2554 จนถึงปัจจุบันมีมากกว่า 400 เท่า นอกจากนี้ยังมีตลาดแคนาดาที่กำลังให้ความสำคัญกับสินค้าเพื่อความยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งผลิตภัณฑ์ ECO Friendly ภายใต้แนวคิดUpcycle ที่นำของเสียกลับมาใช้ได้เกือบหมดซึ่งแตกต่างจาก Recycle ที่สามารถนำสิ่งที่ใช้แล้วกลับมาใช้ได้บางส่วนแต่ไม่ทั้งหมด ทำให้กระแส Upcycle มาแรงและถือเป็นโอกาสในการผลิตและการส่งออกของผู้ประกอบได้

ทั้งนี้ผู้ประกอบการไทยควรจะศึกษาและนำแนวคิดดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการผลิตสินค้า โดยต้องคิดค้นและใช้นวัตกรรมสินค้าใหม่ ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของบรรจุภัณฑ์ที่ลดการใช้ การย่อยสลายได้ หรือการนำกลับมาใช้ใหม่ได้และต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งหากทำได้จะเป็นจุดขายที่สำคัญของสินค้าไทย โดยไม่เพียงแค่ในตลาดแคนาดาเท่านั้น แต่ยังสามารถขายสู่ตลาดโลกโดยเฉพาะประเทศในสหภาพยุโรปที่ให้ความสำคัญเรื่องนี้ค่อนข้างมาก

บทความที่เกี่ยวข้อง

BCG ECONOMY

เศรษฐกิจฉบับ BCG เส้