เขย่าความเป็นไทย ใส่ความคิดสร้างสรรค์

cover-เขย่าความเป็นไทย ใส่ความคิดสร้างสรรค์

อัตลักษณ์ความเป็นไทย กลายเป็นจุดขายที่น่าสนใจและสร้างเสน่ห์เพิ่มมูลค่าให้สินค้าไทยได้อย่างดีเยี่ยม คุณสรกิจ มั่นบุปผชาติ รองเลขาธิการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดประเด็นคุยถึงอัตลักษณ์ความเป็นไทย ด้วยจุดเริ่มต้นง่ายๆ โดยการตอบคำาถามว่า “ทำไมชาวต่างชาติถึงชอบอาหารไทย?”