ใหญ่กว่าที่คาด! เตรียมพร้อมสู่ตลาด 60+

cover-ใหญ่กว่าที่คาด! เตรียมพร้อมสู่ตลาด 60+

ตลาด 60+ คือตลาดสินค้าสำหรับผู้สูงอายุ ซึ่งกำลังเป็นเทรนด์และเป็นตลาดเป้าหมายสำคัญที่ผู้ประกอบการมีโอกาสทางธุรกิจอย่างสูง เช่น สินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์, อาหารสุขภาพ, การท่องเที่ยว และการบริการ