DITP ผนึก 7 มหาวิทยาลัยภาคเหนือ นำร่องเปิดวิชาส่งออก ตั้งเป้า สร้างผู้ประกอบการวัยเรียน

ditp-creating-a-new-generation-of-entrepreneurs

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) ผนึกกำลังภาคการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 7 แห่ง ดึงพาณิชย์จังหวัด และภาคธุรกิจท้องถิ่น ร่วมประชุมหารือแนวทางบูรณาการต่อยอดร่วมกันบ่มเพาะผู้ประกอบการภาคเหนือ

งาน ThaiTAM 2019 (ไทยทำ 2562) เครื่องจักรกลการเกษตรฝีมือคนไทย

ditp-society-thaitam-2019

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) จับมือกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิกฤตปัญหาขยะจากอาหารกำลังเป็นปัญหาสำคัญระดับโลก

ในทุก ๆ ปี อาหารที่ผลิตได้ในโลกกลายเป็นเศษอาหารเหลือทิ้งถึง 1 ใน 3 หรือประมาณ 1,300 ล้านตัน ผลการศึกษาจาก Institution of Mechanical Engineers สหราชอาณาจักร ระบุว่า อาหารที่ผลิตขึ้นทั้งหมดบนโลกสูญเสียและกลายเป็นขยะถึง 30 – 50% โดยที่ไม่เคยได้ถูกใช้ประโยชน์เลย