งาน ThaiTAM 2019 (ไทยทำ 2562) เครื่องจักรกลการเกษตรฝีมือคนไทย

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) จับมือกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แชร์โพสต์นี้

cover-ThaiTAM 2019: Showcasing Thailand-made agricultural machines

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) จับมือกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานมหกรรมแทรกเตอร์และเครื่องจักรกลการเกษตร 2562 หรืองาน ThaiTAM 2019 เพื่อพัฒนา ยกระดับ และขยายช่องทางการตลาดอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรของไทยสู่ระดับสากล เมื่อวันที่ 1 – 10 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ดึงผู้ซื้อจากต่างประเทศกว่า 45 ราย 9 ประเทศบินตรงมาดูงานด้วยตัวเอง คาดว่าจะเกิดการสั่งซื้อสินค้าเครื่องจักรกลการเกษตรไทยไม่ต่ำกว่า 250 ล้านบาท และจะช่วยผลักดันให้มูลค่าการส่งออกเครื่องจักรกลการเกษตรของไตรมาสสุดท้ายของปี 2562 เพิ่มขึ้นหรือขยายตัวได้

บทความที่เกี่ยวข้อง