ข้อมูลการค้ารอบโลก ประจำเดือนกรกฎาคม 2560

ส่องตลาดเมียนมา ลาว กัมพูชา เวียดนาม อินโดนีเซีย และมาเลเซีย แล้วมาดูว่ามีธุรกิจอะไรน่าลงทุน

แชร์โพสต์นี้

cover-ข้อมูลการค้ารอบโลก ประจำเดือนกรกฎาคม 2560

มียนมา ยกระดับการให้บริการสุขภาพ

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงย่างกุ้ง

รัฐบาลเมียนมาเร่งปฏิรูปแผนพัฒนาประเทศในหลายด้าน โดยเฉพาะแผนพัฒนาสุขภาพ ในระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้ครอบคลุมการดูแลประชากรกว่า 52 ล้านคน เพื่อให้ชาวเมียนมาได้เข้าถึงบริการสุขภาพขั้นพื้นฐานได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น ในปี 2559 อุตสาหกรรมสุขภาพเมียนมาเติบโตมากกว่าร้อยละ 10 มีมูลค่าตลาดรวมกว่า 533 ล้านเหรียญสหรัฐ (1.77 หมื่นล้านบาท) ถือเป็นโอกาสดีของผู้ประกอบการไทยที่จะลงทุนในธุรกิจสุขภาพในเมียนมา โดยเฉพาะการส่งออกเวชภัณฑ์และอุปกรณ์การแพทย์ และธุรกิจสนับสนุนโรงพยาบาล

อีเมล ditpthailand9@gmail.com


ลาว หลวงน้ำทา แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเวียงจันทน์

สปป.ลาว วางแผนพัฒนาแขวงหลวงน้ำทาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ด้วยเงินลงทุนมากกว่า 15 ล้านเหรียญสหรัฐ (500 ล้านบาท) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วิถีชีวิตของคนพื้นเมืองและกิจกรรมทางวัฒนธรรม โดยมุ่งหวังให้เป็นประตูเชื่อมต่อ สปป.ลาวและจีน รวมถึงประเทศอื่นในภูมิภาคอาเซียน เป็นจังหวะดีสำหรับผู้ประกอบการไทยที่มีความชำนาญในธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยวสามารถขยายตลาดใหม่ได้อีกด้วย

อีเมล vtditplaos@gmail.com


กัมพูชา เปิดจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าออนไลน์

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงพนมเปญ

ทุกประเทศในโลกต่างนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อช่วยอำนวยสะดวกด้านการค้าและการทำธุรกิจ เช่นเดียวกับกัมพูชาที่เพิ่งเปิดตัวระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าออนไลน์สำหรับบริษัทท้องถิ่นและบริษัทต่างชาติ ซึ่งช่วยให้การขอจดทะเบียนฯ สะดวกรวดเร็วมากขึ้น เพื่อป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในกัมพูชา และประเทศที่เป็นสมาชิกภาคีสารมาดริดอีกกว่า 100 ประเทศทั่วโลก

อีเมล thaicompnh@gmail.com


เวียดนาม กระแสลงทุนไหลเข้าเกาะฟู้ก๊วก

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโฮจิมินห์

ใหน่วยงานภาครัฐของเกาะฟู้ก๊วก พยายามดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วยการผลักดันกิจกรรมส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวควบคู่กับการอนุรักษ์สถานที่สำคัญบนเกาะ โดยปีนี้ได้อนุมัติโครงการลงทุนไปแล้ว 223 โครงการ มูลค่ากว่า 9.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ (3.3 แสนล้านบาท) แต่เกาะฟู้ก๊วกยังคงขาดแคลนสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ นี่จึงเป็นโอกาสดีสำหรับผู้ประกอบการไทยที่จะเข้ามาลงทุนในธุรกิจดังกล่าว

อีเมล ttc_hcmc@vnn.vn


มาเลเซีย สะดวกซื้อ – อีคอมเมิร์ซสดใส

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์

หากจะมัดใจลูกค้าในประเทศเพื่อนบ้านให้อยู่หมัด ต้องรู้ว่าตอนนี้ชาวมาเลเซียใช้ชีวิตแบบเร่งรีบมากขึ้น จึงนิยมซื้อสินค้าจากร้านสะดวกซื้อและช่องทางออนไลน์ เช่นเดียวกับอาหารพร้อมรับประทาน และธุรกิจบริการอาหารที่ตลาดกำลังขยายตัว เพราะสามารถตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนยุคใหม่ได้แต่ก็ต้องกำหนดราคาให้เหมาะสม เพื่อเอาใจชาวมาเลเซียที่มีกำลังซื้อตึงตัวจากภาระหนี้สินและค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น

อีเมล enquiry@thaitrade.my


อินโดนีเซีย เครื่องสำอางสมุนไพรโตแรง

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงจาการ์ต้า

ชาวอินโดนีเซียยุคใหม่ให้ความสำคัญกับเครื่องสำอางที่ไม่ใช้สารเคมีทำให้ตลาดเครื่องสำอางสมุนไพรในประเทศเติบโตอย่างรวดเร็ว นี่เป็นโอกาสของเครื่องสำอางสมุนไพรไทยที่มีทั้งความหลากหลายและคุณภาพดี ซึ่งรัฐบาลอินโดนีเซียพร้อมสนับสนุนนักลงทุนต่างชาติที่สนใจ
อุตสาหกรรมนี้อย่างเต็มที่ หากอยากรู้ว่าวัตถุดิบใดจะส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคบ้าง สามารถตรวจเช็กได้จากคู่มือของสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางของอินโดนีเซีย

อีเมล enquiry@thaitrade.co.id

บทความที่เกี่ยวข้อง