ข้อมูลการค้ารอบโลก ประจำเดือน สิงหาคม – กันยายน 2561

ส่องตลาดสหรัฐฯ เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี สาธารณรัฐประชาชนจีน ออสเตรเลีย และญี่ปุ่น แล้วมาดูว่ามีธุรกิจอะไรน่าลงทุน

แชร์โพสต์นี้

cover-ข้อมูลการค้ารอบโลก ประจำเดือน สิงหาคม – กันยายน 2561

สหรัฐอเมริกา ชุดชั้นใน Customize ตรงใจคุณผู้หญิง

สํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครชิคาโก

ปัจจุบันการผลิตสินค้าแบบ Customize หรือสินค้าที่ปรับแต่งให้เข้ากับผู้ซื้อเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่ได้รับความนิยมมาก วงการชุดชั้นในของสหรัฐอเมริกาเริ่มใช้กลยุทธ์นี้กันมากขึ้น มีผู้ประกอบการหน้าใหม่ที่ผลิตชุดชั้นในสตรีได้ผสมผสานความสะดวกสบายให้เข้ากับชุดชั้นในทั้งในรูปแบบเก่าและใหม่ เช่นเรื่องของการเพิ่มขนาดหรือไซส์ ที่มีมากกว่า 24 ขนาด แก้ปัญหาความไม่พอดีขณะสวมใส่ หรือการใช้วัสดุที่สวมใส่สบายตามไลฟ์สไตล์ผู้สวมใส่ การเปลี่ยนแปลงนี้ได้รับความสนใจจากลูกค้าผู้หญิงมากกว่า 1 ล้านคน ถือเป็นกลยุทธ์ที่ดีสําหรับผู้ประกอบการชุดชั้นในไทยในการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ นําเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่แปลกใหม่ไม่เหมือนใครเข้าไปเจาะตลาดกลุ่มสุภาพสตรีในสหรัฐอเมริกาได้

อีเมล ttcc@thaitradechicago.com


เนเธอร์แลนด์ นําเข้าบริการต่างประเทศสดใส

สํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเฮก

สํานักงานสถิติดัชต์ CBS รายงานตัวเลขการเติบโต การนําเข้าบริการต่างประเทศ อาทิ บริการด้านการตลาด ของบริษัทในเนเธอร์แลนด์ไตรมาสแรกในปี 2018 พบว่า มีมูลค่ารวม 16 พันล้านยูโร คิดเป็นร้อยละ 36 ของการนําเข้าบริการทั้งหมด เพิ่มขึ้นร้อยละ 54 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 2014 โดยเฉพาะบริการด้านการตลาดและตัวแทนเจรจาการค้า ในการนําเข้าบริการทางธุรกิจของกลุ่มประเทศอาเซียนอาจยังอยู่ในระดับตํ่าแต่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นโดยเพิ่มจาก 1.17 พันล้านยูโร เป็น 2.64 พันล้านยูโร ในปี 2018 ผู้ประกอบการไทยควรมองหาโอกาสในการเปิดตลาดเพื่อนําเสนอบริการของตนสู่ตลาดเนเธอร์แลนด์ต่อไป

อีเมล info@thaitradehague.com


เยอรมนี หัวปลี สินค้ายอดฮิตติดครัว

สํานักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม

อาหารเพื่อสุขภาพกําลังมาแรงในเยอรมนี โดยเฉพาะกลุ่มผู้รักสุขภาพและผู้รับประทานมังสวิรัติ ทําให้กลุ่มคนเหล่านี้มองหาอาหารที่มีคุณประโยชน์และแคลอรี่ตํ่า หัวปลีจึงเป็นพืชผักที่ได้รับความนิยมเนื่องจากในหัวปลีมีเส้นใยที่มีความเหนียวสามารถใช้ทดแทนเนื้อสัตว์ได้ และให้พลังงาน 17 แคลอรี่ต่อ 100 กรัม ทําให้ไม่อ้วน จึงเป็นโอกาสอันดีของผู้ประกอบการไทยที่จะส่งออกสินค้าแปรรูป หรืออาหารสําเร็จรูปที่มีหัวปลีเป็นส่วนประกอบไป
ประเทศเยอรมนี รวมถึงการขยายตลาดในช่องทางออนไลน์สําหรับกลุ่มผู้รักสุขภาพและผู้รับประทานมังสวิรัติที่ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่อีกด้วย

โทร 02 507 8383


สาธารณรัฐประชาชนจีน พลิกเกม ตลาด E-Commerce

สํานักตลาดพาณิชย์ดิจิทัล

บริษัทที่ดําเนินธุรกิจออนไลน์ (E-Commerce) กําลังเติบโตในจีนมีการระดมทุนในระดับยูนิคอร์น (การระดมทุนมากกว่า 1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ 32,700 ล้านบาท) มุ่งพัฒนาทางกลยุทธ์เพื่อตอบสนองความท้าทายทางด้านเทคโนโลยีและความสามารถในการปฏิบัติงานทั้งเรื่องความสําคัญของข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) และปัญญาประดิษฐ์ (AI : Artificial Intelligence) หรือการทําให้คอมพิวเตอร์สามารถคิดหาเหตุผลและเรียนรู้ได้เหมือนสมองมนุษย์ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค รวมทั้งการหาช่องทางในการขยายตลาดจากออฟไลน์สู่ออนไลน์มากยิ่งขึ้น ถือเป็นโอกาสอันดีสําหรับบริษัท Startup ของไทย ที่จะเปิดช่องทางในการพัฒนา
ระบบซอฟต์แวร์ปัญญาประดิษฐ์เพื่อเจาะตลาดในกลุ่มชาวจีนที่มีฐานตลาดขนาดใหญ่นี้ได้

โทร 02 507 7825


ออสเตรเลีย ลดภาษีสร้างหนัง กระตุ้นอุตสาหกรรมบันเทิง

สํานักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ

นโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในออสเตรเลียช่วยผลักดันออสเตรเลียเข้าสู่เศรษฐกิจแห่งนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ โดยจะเริ่มใช้นโยบายนี้ตั้งแต่ปี 2562 ถึงปี 2565 คาดว่าจะสามารถจ้างงานทั้งนักแสดงและทีมงานการผลิตภาพยนตร์ได้มากกว่า 3,000 อัตรา สนับสนุนภาคธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกว่า 6,000 แห่งต่อปี สามารถดึงดูดนักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาใช้สถานที่ในการถ่ายทําได้มากกว่า 260 ล้านเหรียญออสเตรเลีย (6,200 ล้านบาท) ซึ่งนโยบาย Australian Screen Production Incentive Tax ของภาครัฐนี้ ได้เพิ่มอัตราการลดหย่อนภาษี Location Offset จากเดิมร้อยละ 16.5 เป็นร้อยละ 30 สําหรับนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาสร้าง
ภาพยนตร์ในออสเตรเลียภายใต้เงื่อนไขที่กําหนด สําหรับประเทศไทย หากมีมาตรการการกระตุ้นนําเสนอจุดเด่นและเสน่ห์ความเป็นไทยให้อุตสาหกรรมภาพยนตร์ทั่วโลกได้เห็นถึงศักยภาพที่มี การเติบโตของภาคธุรกิจบริการ การท่องเที่ยวและธุรกิจในท้องถิ่นก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

โทร 02 507 8424


ญี่ปุ่น เสื้อผ้าขาวที่ไม่เลอะอีกต่อไป

สํานักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า

การเลอะเปรอะเปื้อน ของเสื้อผ้าที่สวมใส่ระหว่างวัน โดยเฉพาะผ้าสีขาวที่เลอะและเห็นได้ชัดจะหมดไป ญี่ปุ่นได้คิดค้นนวัตกรรมที่ทําให้คราบสกปรกไม่เกาะติดเนื้อผ้า ด้วยการเคลือบสารฟลูออรีนที่เป็นส่วนประกอบของสารที่เคลือบอยู่บนผิวกระทะเทฟลอน ทําให้ผ้านั้นมีคุณสมบัติ Non-Stick ไม่ว่าจะทําซอส กาแฟ หรือแม้กระทั่งสีหกใส่ ก็ทําความสะอาดได้ง่ายเพียงแค่เช็ดออก โดยคราบสกปรกจะไม่ซึมเข้าเนื้อผ้า นับเป็นนวัตกรรมต้นแบบ
ที่ผู้ผลิตเสื้อผ้าของไทย สามารถนํามาแก้ปัญหาและอํานวยความสะดวกแก่ผู้สวมใส่ได้ และสามารถนําไปผลิตสินค้าที่ตรงใจผู้บริโภคชาวญี่ปุ่นได้มากขึ้น

โทร 02 507 8262

บทความที่เกี่ยวข้อง

Bitcoin Economy

อนาคตของโลกการเงิน ค