“กรีน” ดี เพื่อโลก

ผู้บริโภคยุคใหม่ต้องการซื้อสินค้าและบริการที่ทำให้พวกเขารู้สึกดีว่าได้มีส่วนช่วยเหลือสังคม เพื่อจะได้ส่งต่อโลกที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่คนรุ่นลูกรุ่นหลาน

แชร์โพสต์นี้

cover-กรีน ดี เพื่อโลก

Innova Market Insights บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดอาหารและเครื่องดื่มระบุว่า ผู้บริโภคไม่ได้มองที่ผลผลิตปลายทางเพียงอย่างเดียว แต่ต้องการรู้รายละเอียดของการผลิตอาหารที่พวกเขาต้องรับประทาน เช่น มีการใช้สารเคมี แรงงานเด็ก แรงงานทาส ในกระบวนการผลิตหรือไม่ สร้างผลกระทบทางลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมหรือไม่

ซึ่งผลการศึกษาพบว่า สินค้าออร์แกนิกและไม่ได้ผ่านการตัดแต่งพันธุกรรมมีแนวโน้มเติบโต
อย่างแข็งแกร่ง เพราะเป็นที่ต้องการของลูกค้ามากขึ้น ขณะที่ IKEA บริษัทค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์ยักษ์ใหญ่ของสวีเดนที่ระบุว่า คนนิยมสินค้ากรีนเพิ่มขึ้น 58% ในปี 2557 และมียอดขายผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้มากกว่า 1,000 ล้านยูโร ประมาณ 38,900 ล้านบาท

ด้านที่อยู่อาศัยและอาคารสำนักงาน สถาปนิกและวิศวกรต้องใส่ใจกับทุกขั้นตอน ตั้งแต่การวางแผน การก่อสร้าง และการบริหารจัดการอาคาร รวมถึงผลกระทบของอาคารที่มีต่อสิ่งแวดล้อมรอบข้าง ข้อมูลจาก www.global-newswire.com ระบุว่า ตลาดอสังหาริมทรัพย์รักษ์โลกทั่วโลกมีมูลค่าสูงถึง 106,320 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2555 และคาดการณ์ว่าจะมีมูลค่า 234,770 ล้านเหรียญสหรัฐ (8.21 ล้านล้านบาท) ในปี 2562 จากอานิสงส์ของการใส่ใจสุขภาพของคน การสนับสนุนของภาครัฐ การพัฒนาอาคารแบบกรีนมากขึ้น และนอกจากตัวอาคารแล้วอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้านที่ช่วยประหยัดพลังงานก็ยังเป็นกลุ่มสินค้าที่เติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

แนวโน้มเหล่านี้ล้วนตอกย้ำว่า ธุรกิจยุคใหม่จะเติบโตอย่างยั่งยืนได้ก็ต่อเมื่อต้องพร้อมโอบอุ้มภาคส่วนอื่น ๆ ในสังคมให้มีความเป็นอยู่ที่ดีและเติบโตไปด้วยกัน

บทความที่เกี่ยวข้อง

Bitcoin Economy

อนาคตของโลกการเงิน ค