ถอดความคิด GEN M อำนาจซื้อ หมุนโลก

“GEN M” คือผู้บริโภคกลุ่มใหญ่ที่มีกำลังซื้อมหาศาล มีพฤติกรรมการบริโภคที่น่าสนใจ ซึ่งผู้นำเสนอสินค้าและบริการจำเป็นต้องทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเพื่อจะดึงความสนใจจากคนกลุ่มนี้ให้สำเร็จ

แชร์โพสต์นี้

cover-ถอดความคิด GEN M อำนาจซื้อ หมุนโลก

คนรุ่นมิลเลนเนียล (Millennial Generation) ที่เรียกแบบย่อว่า “GEN M” คือผู้บริโภคกลุ่มใหญ่ที่มีกำลังซื้อมหาศาล มีพฤติกรรมการบริโภคที่น่าสนใจ ซึ่งผู้นำเสนอสินค้าและบริการจำเป็นต้องทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเพื่อจะดึงความสนใจจากคนกลุ่มนี้ให้สำเร็จ

คน GEN M คือใคร?

ชาวมิลเลนเนียลคือคนที่เกิดระหว่างปี 2523 – 2543 ซึ่งกำลังเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีบทบาทอย่างมากต่อการใช้จ่ายในเอเชียและต่อเศรษฐกิจโลก

เมื่อพิจารณาจากฐานข้อมูลประชากรโลกพบว่า ทุกวันนี้ คนรุ่นมิลเลนเนียลคือประชากรกลุ่มใหญ่ที่สุดของโลก มีสัดส่วนประมาณ 38.8% ของประชากรทั้งหมด โดยมีการประเมินว่า ปัจจุบันคนรุ่นมิลเลนเนียลมีสัดส่วนมากกว่า 45% ของประชากรในเอเชียแปซิฟิก และในปี 2563 ประมาณ 60% ของคนรุ่นนี้ทั่วโลกจะอยู่ในเอเชีย ซึ่งการจับจ่ายของคน GEN M ในเอเชียจะมีมูลค่าสูงถึง 6 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ (213 ล้านล้านบาท) ในปีดังกล่าว

ใน “สหรัฐอเมริกา” ปัจจุบันมีชาวมิลเลนเนียลมากถึง 92 ล้านคนหรือคิดเป็น 29% ของประชากรอเมริกันทั้งหมด ส่วน “อินเดีย” มีผู้บริโภคกลุ่มนี้ประมาณ 440 ล้านคน หรือประมาณ 36% ของประชากรทั้งหมด ขณะที่ “จีน” มีคน GEN M ประมาณ 450 ล้านคนหรือ 33% ของประชากรทั้ง
ประเทศ และคนไทย GEN M มีประมาณ 32% ของประชากรทั้งประเทศ ซึ่งคนรุ่นนี้ต่างเป็นกำลังสำคัญของการบริโภคภายในประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ในด้านของพฤติกรรมการบริโภค ชาวมิลเลนเนียลเติบโตมากับเทคโนโลยีและจะหาข้อมูลต่าง ๆ
ทางอินเทอร์เน็ต เพื่อนำมาประกอบการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ

คน GEN M ซื้อสินค้าได้ทุกที่ทุกเวลาและมีความต้องการปลีกย่อยมากกว่าคนรุ่นอื่น แม้ว่าคนรุ่นนี้จะนิยมชอปปิงออนไลน์ แต่พวกเขาก็มีความพิถีพิถันในการเลือกซื้อมาก ยังชอบไปเลือกชมสินค้าในร้านค้าทั่วไป เพราะอยากเห็นและสัมผัสสินค้าจริงก่อนจะตัดสินใจซื้อ ดังนั้นแบรนด์ยุคใหม่ต้องเข้าใจพฤติกรรมการซื้อสินค้าของคนกลุ่มนี้ และต้องสามารถเชื่อมโยงการนำเสนอสินค้าทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อจะกุมหัวใจและกำลังซื้อของชาวมิลเลนเนียล

ขณะเดียวกันผลสำรวจชาวอเมริกันมิลเลนเนียลยังพบว่า ประมาณ 98% จะรับฟังความคิดเห็นจากเพื่อน ครอบครัว หรือคนแปลกหน้า มากกว่าการโฆษณาประชาสัมพันธ์ของแบรนด์ และคนจำนวนมากยังต้องการให้แบรนด์เปิดช่องทางให้พวกเขาได้สื่อสารความเป็นตัวตนในโลกออนไลน์ด้วย

โดยทั่วไปคนส่วนใหญ่อาจมองว่าชาวมิลเลนเนียลไม่มีความภักดีต่อแบรนด์และพร้อมจะเปลี่ยนไปใช้แบรนด์อื่นทันทีหากได้รับข้อเสนอดีกว่า แต่ในความเป็นจริงมีการศึกษาแล้วพบว่าชาว GEN M ประมาณ 50.5% มีความภักดีต่อแบรนด์ที่ตัวเองโปรดปรานอยู่ในระดับสูง ซึ่งเป็นผลมาจากคุณภาพสินค้า ประสบการณ์ที่ดี และการสนับสนุนสังคมของแบรนด์ ชาวมิลเลนเนียลต้องการรู้สึกว่าแบรนด์ไม่ได้สนใจแค่ปิดยอดขายเท่านั้นแต่ห่วงใยพวกเขาอย่างแท้จริง

Gen M
10 เรื่องต้องรู้ของ Millennial

1. โซเชียลมีเดียเป็นช่องทางสำคัญอันดับ 1 เพื่อหาข้อมูลชอปปิง
2. เชื่อและรับฟังความคิดเห็นของเพื่อน ครอบครัว คนแปลกหน้า และข้อมูลในอินเทอร์เน็ตมากกว่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ของแบรนด์
3. ให้ความสำคัญกับสินค้าที่ดีต่อสุขภาพ มีคุณภาพดี และราคาประหยัด
4. ต้องการมีส่วนร่วมกับเจ้าของแบรนด์เพื่อสร้างสรรค์สินค้าและบริการ
5. คาดหวังให้แบรนด์ทำสิ่งที่ดีตอบแทนสังคม
6. ต้องการทุกอย่าง “ทันที”
7. ไม่ค่อยสนใจซื้อบ้าน รถยนต์ หรือสินค้าหรู แต่เลือกใช้บริการแบ่งปันกันใช้ (Sharing)
8. อาศัยอยู่กับพ่อแม่นานกว่าคนรุ่นอื่น ทำให้มีเงินใช้จ่ายเพื่อความสุขส่วนตัว
9. ชาวมิลเลนเนียลเอเชียใช้เวลากับสมาร์ตโฟนเฉลี่ย 2.8 ชั่วโมง/วัน และกว่า 40% จับจ่ายซื้อของผ่านสมาร์ตโฟน
10. ชาวมิลเลนเนียลในเอเชียแปซิฟิกใช้เงินประมาณ 30% ของรายได้เพื่อชอปปิงและรับประทานอาหารนอกบ้าน

 

ที่มา: รวบรวมข้อมูลจากโกลด์แมน แซกส์ โกลบอล อินเวสเมนท์ รีเสิร์ช, อีลิท เดลี,
www.entrepreneur.com, ซีบีอาร์อี

บทความที่เกี่ยวข้อง

Bitcoin Economy

อนาคตของโลกการเงิน ค