Sweet Pea อาหารจากความรัก เพื่อลูกน้อย

การคิดค้นหาผลิตภัณฑ์ที่ชอบและลงมือทํา นอกจากต้องใช้ความชอบและความสนใจส่วนตัวแล้ว คนในครอบครัวอย่างลูกตัวน้อย ก็สร้างแรงบันดาลใจให้อยากทําสินค้าดี ๆ ได้เช่นกัน

แชร์โพสต์นี้

cover-Sweet Pea อาหารจากความรัก เพื่อลูกน้อย

การคิดค้นหาผลิตภัณฑ์ที่ชอบและลงมือทํา นอกจากต้องใช้ความชอบและความสนใจส่วนตัวแล้ว คนในครอบครัวอย่างลูกตัวน้อยก็สร้างแรงบันดาลใจให้อยากทําสินค้าดี ๆ ที่อร่อยถูกปาก รสชาติถูกใจ และมีประโยชน์ต่อตัวลูกน้อยด้วยเช่นกัน จึงเกิดเป็นผลิตภัณฑ์อาหารสําหรับเด็ก Sweetpea

คุณประพันธ์ กุลหิรัญ ชายหนุ่มที่เริ่มคิดไอเดีย ของทานเล่นที่มีประโยชน์สําหรับเด็ก ได้เล่าถึงจุดเริ่มต้นว่า เมื่อแต่งงานก็อยากสร้างธุรกิจเพื่อครอบครัว จึงคิดหาสิ่งที่ใช่และชอบ นั่นคือการกินแบบสุขภาพดี พอมีลูกเลยคิดถึงผลิตภัณฑ์ที่เด็ก ๆ ทานได้ เน้นที่คุณภาพและรสชาติที่เด็กชอบ เกิดเป็นผลิตภัณฑ์เนื้อผลไม้หั่นชิ้นเล็กในนํ้าผลไม้พร้อมทาน

ช่วงแรกของธุรกิจมีปัญหามากมาย เพราะโตมากับธุรกิจอุตสาหกรรมยางและเหล็กของครอบครัว ทําให้คุณประพันธ์ต้องใช้เวลาหาความรู้ เพื่อคิดต่อยอดสิ่งที่ตนเองไม่ถนัด ได้ขอคําปรึกษาจากคนในครอบครัวและเพื่อนที่อยู่ในวงการอาหาร หาสิ่งที่ลูกของตัวเองชอบ ทดลองทําและทานเองก่อน ใช้เวลากว่า 1 ปี จนผลิตสินค้าออกสู่ตลาด

“เราเน้นอาหารที่เด็กทานได้ และต้องชอบด้วย จึงใช้ตัวเราเองและน้องสกาย ลูกชายคนแรก ทดสอบรสชาติและความอร่อย ซึ่งลูกของเราชอบมาก จากนั้นก็ลองแบ่งให้ลูกของเพื่อน ๆ ทาน ได้รับผลตอบรับที่ดี จึงเดินหน้าเต็มที่ โดยยังต้องเน้นถึงคุณภาพ รสชาติ และมีประโยชน์ต่อสุขภาพเด็กมาเป็นอันดับหนึ่ง”

การทําตลาดช่วงแรกคุณประพันธ์มองแค่ตลาดในประเทศ แต่เมื่อได้ศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์ของ DITP จึงคิดที่จะขยายตลาดไปต่างประเทศ โดยเริ่มออกบูธที่ประเทศเมียนมา แน่นอนว่าครั้งแรกนั้นได้รับประสบการณ์ นํามาปรับกลยุทธ์การตลาดใหม่ และได้คําปรึกษาที่ดีจาก DITP ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ Sweet Pea มียอดสั่งซื้อมากจากประเทศจีน รองลงมาคือฮ่องกงและมาเลเซีย

“เรามองว่าตลาดจีนเป็นตลาดที่มีกําลังซื้อไม่สูง แต่ด้วยปริมาณเด็กที่มาก ทําให้เราต้องตั้งราคาตํ่าลงมา เพื่อเข้าถึงพ่อแม่ชาวจีนได้ แต่ก็มองตลาดยุโรป อเมริกา ที่มีกําลังซื้อสูงไว้เช่นกัน จึงต้องเตรียมตัวให้พร้อมก่อน เพราะที่นั่นมีกฎระเบียบการนําเข้าที่เข้มงวด”

คุณประพันธ์ยังเสริมอีกว่า ความสําเร็จเกิดขึ้นไม่ได้หากขาดผู้สนับสนุนที่ดี อย่างโครงการ SMEs Pro-active กิจกรรมที่สนับสนุนด้านงบประมาณจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ทําให้การบุกตลาดต่างประเทศของ Sweet Pea ง่ายยิ่งขึ้น

“ฝากถึงผู้ประกอบการไทย ที่ยังมองหาช่องว่างของตลาดแม่และเด็ก ว่ายังมีอีกมาก เพียงแค่ต้องคิดหาไอเดียที่แตกต่าง และพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ อยู่เสมอ เพราะเมื่อสินค้าในตลาดมีมาก เราต้องสร้างจุดเด่นและไม่หยุดนิ่ง เพื่อเป็นผู้นําในตลาดต่อไป”

บทความที่เกี่ยวข้อง