DEESAWAT สินค้าตกแต่งแบรนด์ไทย ชื่อเสียงระดับสากล

DEESAWAT Where Quality Comes Naturally สโลแกนที่สะท้อนความเป็นตัวตนของสินค้าเฟอร์นิเจอร์และสินค้าของตกแต่งบ้านแบรนด์ไทยที่มีชื่อเสียงระดับสากลอย่าง DEESAWAT ได้เป็นอย่างดี

แชร์โพสต์นี้

cover-DEESAWAT สินค้าตกแต่งแบรนด์ไทย ชื่อเสียงระดับสากล

DEESAWAT ได้รับการยอมรับว่าเป็นแบรนด์ที่สร้างความสุขทุกอิริยาบทในชีวิตประจําวันของผู้ใช้งาน ด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง มีความทันสมัยในแบบสากล ผลิตด้วยช่างฝีมือไทยที่ประณีต สามารถสะท้อนภาพนามธรรมสู่ความเป็นรูปธรรม ที่ตอบสนองความรู้สึกทางใจของลูกค้าได้

ทีมงาน THINK TRADE THINK DITP มีโอกาสสัมภาษณ์ คุณจิรชัย ตั้งกิจงามวงศ์ ตําแหน่ง R&D และ MARKETING DIRECTOR บริษัท DEESAWT ถึงแนวคิดในการออกแบบ คุณจิรชัย กล่าวว่า ความโดดเด่นของสินค้าเกิดจากการออกแบบที่สร้างสรรค์ร่วมกับการแก้ปัญหาการใช้งานบนพื้นฐานของประโยชน์ใช้สอย เอกลักษณ์ของ DEESAWAT คือ งานสนามและงานไม้สักผสมสแตนเลสและอลูมิเนียม มีการออกแบบโดยใช้ Emotional Design ส่งผลให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกและอารมณ์ร่วม นําไปสู่ความต้องการในการซื้อสินค้าของ DEESAWAT ซึ่งสินค้าส่วนใหญ่มีเรื่องราวในการออกแบบ เช่น “Green Wall” เกิดจากแนวคิดการทําสวนแนวดิ่งสําหรับที่พักอาศัยในอาคารสูงที่มีพื้นที่ระเบียงไม้มาก “เตียงชายหาดคู่” ที่หันหน้าเข้าหากัน เกิดจากแนวคิดการแก้ปัญหาผู้สูงอายุหรือผู้อยู่อาศัยที่ไม่ค่อยมีเวลาสนทนากัน และล่าสุด “ต้นคริสต์มาส” ที่ผลิตจากไม้สามารถนํามาทดแทนต้นคริสต์มาสในช่วงเทศกาลคริสต์มาสในต่างประเทศช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

คุณจิรชัย ยังกล่าวอีกว่า สินค้า DEESAWAT ได้รับความสนใจจากลูกค้าต่างชาติเป็นอย่างมาก เนื่องจากการออกแบบที่มีความเป็นสากล และมีความทันสมัย ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการในปัจจุบัน สินค้าไทยหลายแบรนด์นําความเป็นไทยมาเป็นจุดขายหลักในงานออกแบบซึ่งอาจไม่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า เนื่องจากลูกค้าให้ความสําคัญกับงานออกแบบที่ฟังก์ชั่นการใช้งานมากกว่า แต่ในการผลิตสินค้าของไทยก็ยังมีเอกลักษณ์บางอย่างเป็นองค์ประกอบที่ลูกค้าต่างประเทศให้ความเชื่อถือ ไม่ว่าจะเป็นความเอาใจใส่ในรายละเอียดของการออกแบบและการผลิตที่เกิดจากงานฝีมืออันประณีตของช่างไทย

DEESAWAT เติบโตจากธุรกิจครอบครัวที่ในอดีตรับจ้างผลิตสินค้าตามแบบ หรือ OEM ไม่มีแบรนด์เป็นของตัวเอง ต่อมา DEESAWAT ได้รับคําแนะนําและการสนับสนุนแนวคิดในการสร้างแบรนด์เพื่อการส่งออกจากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) ทําให้สินค้าหลายตัวได้รับรางวัลในเรื่องการออกแบบทั้งในและต่างประเทศ และในปี 2018 นี้ DEESAWAT ยังได้รับรางวัล DEmark Award ในกลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์อีกด้วย

คุณจิรชัย กล่าวขอบคุณ DITP ที่ให้การสนับสนุนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยทาง DEESAWAT เองได้มีการออกบูทในงานแสดงสินค้าของ DITP อย่างต่อเนื่อง และมีการออกแบบสินค้าให้ตรงกับแนวคิดและยุทธศาสตร์ที่ DITP แนะนําตามความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัย เช่น การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสัตว์เลี้ยง หรือแม้กระทั่งการออกแบบเฟอร์นิเจอร์เพื่อการรักษาสุขภาพตามแนวคิด Wellness เป็นต้น

จากการพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่องของ DEESAWAT เป็นองค์ประกอบสําคัญที่ทําให้แบรนด์ไทยแบรนด์นี้ได้รับความนิยมจากลูกค้าทั่วทุกมุมโลก เป็นตัวอย่างของสินค้าไทยที่ประสบความสําเร็จและสามารถเจาะตลาดต่างประเทศจาก Local สู่ Global ได้สําเร็จ

สร้างสรรค์สินค้าแบรนด์ไทยสู่ตลาดโลก
ติดต่อ สํานักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์ 02 507 8392-3

บทความที่เกี่ยวข้อง