เจาะตลาดอาหารสุขภาพ กลุ่มประเทศนอร์ดิกส์

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) สนันสนุนผู้ประกอบการไทย เจาะตลาดสินค้าอาหารเพื่อสุขภาพในกลุ่มประเทศนอร์ดิกส์

แชร์โพสต์นี้

cover-เจาะตลาดอาหารสุขภาพ กลุ่มประเทศนอร์ดิกส์

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) มุ่งผลักดันผู้ประกอบการไทย เจาะตลาดสินค้าเพื่อสุขภาพ กลุ่มประเทศนอร์ดิกส์ ได้แก่ เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ไอซ์แลนด์ นอร์เวย์และสวีเดน เนื่องจากเทรนด์รักสุขภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกำาลังมาแรง โดยสินค้าที่ได้รับความนิยม ได้แก่สินค้าข้าวออร์แกนิก เครื่องเทศและสมุนไพร และกลุ่มอาหารคุณประโยชน์สูง (Superfoods) อีกทั้งในปี 2563ยังได้มีการเตรียมจัดสัมมนาเกี่ยวกับการส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้านวัตกรรม Innovation-Driven Enterprises (IDEs) เพื่อสร้างเครือข่ายและโอกาสทางการค้ากับกลุ่มประเทศนอร์ดิกส์ต่อไป

บทความที่เกี่ยวข้อง