Telehealth ธุรกิจการแพทย์ทางเลือกแผนใหม่ที่กำลังมาแรง

“New Normal” การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้คนในการใช้ชีวิตประจำวันและการขับเคลื่อนทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะออนไลน์

แชร์โพสต์นี้

cover-Telehealth ธุรกิจการแพทย์ทางเลือกแผนใหม่ที่กำลังมาแรง

“New Normal” หรือ New Norm คือ “ความปกติใหม่” หรืออธิบายสั้น ๆ คือ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้คนในการใช้ชีวิตประจำวันและการขับเคลื่อนทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะออนไลน์ ซึ่ง New Normal นี้เกิดขึ้นมาจากวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกอย่างรุนแรงและเป็นวงกว้างจนส่งผลให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป โดยมีพฤติกรรมเที่ยวต่างประเทศน้อยลง ซื้อของกินของใช้ ตุนไว้สำหรับในเวลาฉุกเฉิน เริ่มทำงานที่บ้าน (Work From Home) ใช้บริการ Food Delivery มากขึ้น หันมาดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้น ลดการใช้จ่ายในสิ่งของฟุ่มเฟือยและการรักษาระยะห่างทางสังคมและป้องกันตนเองโดยการใส่หน้ากาก และจากมาตรการ Social Distancing ทำให้หลายคนหันมาหาข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเพื่อสังเกตอาการของตนเองในยามเจ็บป่วยจากอินเตอร์เน็ต หรือใช้บริการการดูแลสุขภาพผ่านระบบออนไลน์เพื่อปลีกเลี่ยงการเดินทางไปสถานที่เสี่ยงทำให้เทคโนโลยีระบบแพทย์ทางไกล (Telemedicine) เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อระบบสาธารณสุข และถือเป็นทางออกที่ดีในช่วงเวลานี้ เทคโนโลยีนี้สามารถช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ ลดค่าใช้จ่ายการรักษาและผู้ป่วยสามารถเข้าถึงแพทย์ได้อย่างทันท่วงที โดยการรวมเทคโนโลยี AI เข้ากับ Big Data เพื่อทำงานผ่านระบบข้อมูลทางการแพทย์ และการวิเคราะห์ผ่านระบบ Virtual Hospital

สำหรับในประเทศไทยเองนั้น Telemedicine ยังมีข้อจำกัดในหลายด้าน หนึ่งในข้อจำกัดที่สำคัญคือ การที่แพทย์ไม่สามารถตรวจร่างกายผู้ป่วยได้ ซึ่งในการให้คำวินิจฉัยหรือคำแนะนำทางการแพทย์นั้น บ่อยครั้งที่แพทย์ต้องการข้อมูลจากการฟังเสียงปอด ฟังเสียงหัวใจ ดูลำคอ และอื่น ๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจ แต่หนึ่งในเทคโนโลยีที่กำลังเป็นที่ถูกกล่าวถึง และพยายามเข้ามาอุดช่องโหว่นี้ คือ เครื่องมือในกลุ่ม Handheld Examination Kit เช่น TytoCare ซึ่งเป็น Digital Stethoscope หรือ เครื่องมือที่ใช้ฟังเสียงหัวใจและปอด อีกทั้งยังสามารถส่องดูหู ลำคอ จมูก ผิวหนังและวัดอุณหภูมิร่างกายได้ในเครื่องเดียว ทำให้แพทย์ได้ข้อมูลจากร่างกายคนไข้ โดยไม่ต้องสัมผัสใกล้ชิดโดยตรง ซึ่งเครื่องมือนี้ได้ผ่านการรับรองจากองค์การอาหารและยาของทั้งสหรัฐอเมริกาและไทย

ข้อมูลอ้างอิง
https://www.telehealth.com/

บทความที่เกี่ยวข้อง