เครื่องสำอาง แบรนด์ไทย ขวัญใจเมียนมา และลาว

เครื่องสำอางของไทยคือหนึ่งในสินค้าส่งออกที่ทำรายได้มหาศาลให้แก่ประเทศ และได้รับการยอมรับในตลาด สากล โดยเฉพาะตลาดอาเซียน

แชร์โพสต์นี้

cover-เครื่องสำอาง แบรนด์ไทย ขวัญใจเมียนมา และลาว

เป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วว่าเครื่องสำอางของไทยคือหนึ่งในสินค้าส่งออกที่ทำรายได้มหาศาลให้แก่ประเทศ และได้รับการยอมรับในตลาดสากล โดยเฉพาะตลาดอาเซียน ซึ่งเป็นตลาดส่งออกเครื่องสำอางสำคัญของไทย สะท้อนจากสัดส่วนการส่งออกที่สูงถึง 45% ของมูลค่าส่งออกเครื่องสำอางทั้งหมดของไทยในปี 2558 โดยเป็นที่น่าสังเกตว่าประเทศเมียนมา และ สปป.ลาว ที่แม้สัดส่วนมูลค่าส่งออกยังน้อย แต่ตลาดกลับโตเร็วอย่างมีนัยสำคัญ

สินค้าเครื่องสำอางไทยที่ส่งออกไปยังเมียนมาและ สปป.ลาว แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเครื่องสำอาง เครื่องหอมและสบู่ ซึ่งเป็นสินค้าสำเร็จรูป และกลุ่มวัตถุดิบเพื่อใช้ผลิตเครื่องสำอาง โดยสินค้ากลุ่มแรกเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะครีมบำรุงผิวและครีมกันแดด ส่วนสินค้าในกลุ่มวัตถุดิบยังมีมูลค่าไม่สูงนัก เนื่องจากต้องแข่งขันกับสินค้าจากจีนซึ่งมีราคาถูกกว่า


นอกจากความคุ้นเคยและความนิยมในสินค้า
เครื่องสำอางไทย ยังมีปัจจัยที่ทำให้สองประเทศเพื่อนบ้านกลายเป็นตลาดส่งออกเครื่องสำอางที่มีศักยภาพคือ จำนวนผู้บริโภคระดับกลางและกลุ่มคนวัยทำงานในเมียนมาและ สปป.ลาวมีจำนวนเพิ่มขึ้นมาก ซึ่งส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับการดูแลภาพลักษณ์และบุคลิกภาพ จึงมีความต้องการเครื่องสำอางมากขึ้น ตลอดจนมีช่องทางการจำหน่ายสินค้าที่หลากหลาย อาทิ ซูเปอร์มาร์เก็ต ห้างสรรพสินค้า และมินิมาร์ท รวมถึงร้านขายของชำตามชุนชนต่าง ๆ ซึ่งล้วนเป็นจุดกระจายสินค้าที่ช่วยให้เครื่องสำอางไทยเข้าถึงลูกค้าได้ง่ายยิ่งขึ้น

ที่มา: ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Bank) 

บทความที่เกี่ยวข้อง

Bitcoin Economy

อนาคตของโลกการเงิน ค