เอกชนเร่งเจาะตลาด CIS

ในการพัฒนาความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างไทย - รัสเซียและประเทศเครือรัฐเอกราช (CIS) ผู้ประกอบการภาคเอกชนของทั้งสองฝ่าย คือหัวใจสําคัญในการสานต่อความร่วมมือทางธุรกิจให้เกิดเป็นรูปธรรม

แชร์โพสต์นี้

cover-เอกชนเร่งเจาะตลาด CIS

ในการพัฒนาความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างไทย – รัสเซียและประเทศเครือรัฐเอกราช (CIS) ผู้ประกอบการภาคเอกชนของทั้งสองฝ่าย คือหัวใจสําคัญในการสานต่อความร่วมมือทางธุรกิจให้เกิดเป็นรูปธรรม ต่อยอดจากความสัมพันธ์ทางการทูตของไทยและรัสเซียที่มีมาอย่างยาวนานจนถูกยกระดับความสัมพันธ์ขึ้นในปัจจุบัน อีกทั้งรัสเซียได้หันมาให้ความสําคัญกับนโยบาย Look East โดยกระชับความสัมพันธ์กับประเทศในเอเชียตะวันออก อาทิ จีน เกาหลี และประชาคมอาเซียน ซึ่งถือเป็นโอกาสที่สําคัญของผู้ประกอบการไทยในการพัฒนาเปิดลู่ทางการค้าสู่ตลาดนี้

ทีมงาน THINK TRADE THINK DITP ได้มีโอกาสเข้าพบคุณเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาธุรกิจไทย – รัสเซีย เพื่อชี้ช่องทางการค้าให้กับผู้อ่าน คุณเกรียงไกรกล่าวว่าการที่รัสเซียได้จํากัดการนําเข้าสินค้าเกษตรและอาหารจากสหภาพยุโรปเพื่อเป็นการตอบโต้การควํ่าบาตรทางเศรษฐกิจนั้น ส่งผลให้สินค้าอาหารจากไทยมีโอกาสในการส่งออกมากขึ้น เช่น อาหารแปรรูปผลไม้กระป๋อง และเนื้อหมู ซึ่งผู้ประกอบการไทยมีความเชี่ยวชาญในสินค้าประเภทนี้อยู่แล้ว คุณเกรียงไกรจึงให้คําแนะนําว่าหากผู้ประกอบการ SMEs ต้องการเจาะตลาดกลุ่ม CIS ให้ใช้รัสเซียเป็นประตูที่จะเปิดช่องทางสู่ประเทศอื่น ๆ อีก 10 ประเทศ และใช้คู่ค้าชาวรัสเซียเป็นกลไกลส่วนหน้าในการขยายธุรกิจต่อไป

สําหรับสภาธุรกิจไทย – รัสเซีย ในฐานะองค์กรภาคเอกชนของไทยที่มีบทบาทสําคัญในการสร้างโอกาสทางการค้าการลงทุนให้กับผู้ประกอบการไทย โดยสภาธุรกิจไทย – รัสเซีย ได้มีความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) ในรูปแบบการจัดกิจกรรม การศึกษาดูงานพื้นที่เป้าหมายการจัดกิจกรรมจับคู่การค้าระหว่างผู้ประกอบการของทั้งสองฝ่าย ซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่นํานักธุรกิจไทยมาเจรจากับรัสเซียตะวันออกไกล ที่เมืองวลาดิวอสต็อก เมื่อเดือนกันยายน 2559 พร้อมกับนําผู้ประกอบการมาร่วมงานแสดงสินค้า ออกบูธประชาสัมพันธ์
และสร้างกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ผ่านเวทีสัมมนามาอย่างต่อเนื่อง

บทความที่เกี่ยวข้อง

Bitcoin Economy

อนาคตของโลกการเงิน ค