EXECUTIVE EDITOR

ผลกระทบที่เกิดจากโรค "โควิด-19" ไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและสุขภาพของมนุษย์แต่ส่งผลต่อรูปแบบการดำเนินชีวิตของคนในสังคมทั่วโลก

แชร์โพสต์นี้

cover-EXECUTIVE EDITOR

ผลกระทบที่เกิดจากโรค “โควิด-19” ไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและสุขภาพของมนุษย์แต่ส่งผลต่อรูปแบบการดำเนินชีวิตของคนในสังคมทั่วโลก กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ต้องปิดตัวและหยุดชะงักจากโรค “โควิด-19” และผลกระทบทางเศรษฐกิจจะยังคงตามมาอีกระลอกใหญ่ทั้งในระดับโลกและในระดับประเทศ ไม่ใช่เพียงแต่ในเชิงตัวเลขที่ผลิตภัณฑ์มวลรวมใประเทศ (จีดีพี) จะปรับลดลงมากถึงขั้นติดลบเท่านั้น แต่ในหลายประเทศต้องมากำหนดโครงสร้างเศรษฐกิจกันใหม่ ประเทศไทยเองก็จำเป็นต้องทบทวนเรื่องนี้ด้วยเช่นกันว่าใน “โลกยุคหลังโควิด” หรือ “Post Covid world” เศรษฐกิจของเราจะเดินหน้าไปในทิศทางใด 

การเป็นประเทศที่พึ่งพากับระบบเศรษฐกิจแบบเปิดของไทยที่พึ่งพาการส่งออกถึงกว่า 70% ของจีดีพีและการท่องเที่ยวประมาณ 20% ของจีดีพี โครงสร้างแบบนี้ถูกท้าทายด้วย Post Covid world อย่างแน่นอน เพราะในระยะยาวการส่งออกสินค้าหลายชนิดที่ไทยผนวกตัวเองเข้าเป็นซัพพายเชนของโลก ไม่ว่าจะเป็นสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนอากาศยาน สินค้าเหล่านี้มีแนวโน้มจะส่งออกได้ลดลงในภาวะที่เศรษฐกิจโลกได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง การปรับตัวเพื่อความอยู่รอดจึงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นที่สุดในขณะนี้ และเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ที่มีแนวโน้มคลี่คลายลงและหลายประเทศทั่วโลกได้มีการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์เพื่อช่วย
กระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจนั้น เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยมีความพร้อมรับกับสถานการณ์การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่กลับมาเปิดดำเนินกิจการอีกครั้ง และสามารถกลับมาเติบโตใหม่ภายหลังจากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายลง THINK TRADE THINK DITP ฉบับนี้จึงได้รวบรวมความรู้ทิศทางแนวโน้มทางเศรษฐกิจทั่วโลกและการวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงโอกาสและช่องทางในการบุกตลาดส่งออกให้กับผู้ประกอบการไทยอย่างครอบคลุมในทุกมิติ

ผู้ประกอบการควรติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดและคำนึงถึงแผนการดำเนินธุรกิจในระยะยาว พัฒนาของตนเองอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในตลาดโลก รวมถึง New Normal ใหม่ ๆ ของสังคมที่อาจทำให้บางธุรกิจถูกพลิกโฉมไปตลอดกาล

บทความที่เกี่ยวข้อง