จัดอบรมเสริมสร้างศักยภาพ บุคลากรเต็มที่

DITP เข้าร่วมดูงานบริษัท ยูนิเวอร์แซล ไบโอ แพ็ค จำกัด บริษัทผลิตและจำหน่ายภาชนะจากแป้งมันสำปะหลังที่ย่อยสลายได้โดยธรรมชาติ เพื่อทำความเข้าใจนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ เตรียมต่อยอดสู่งานอื่นในอนาคต

แชร์โพสต์นี้

cover-จัดอบรมเสริมสร้างศักยภาพ บุคลากรเต็มที่

เมื่อวันที่ 1 ก.พ. ที่ผ่านมา DITP ได้เปิดโอกาสให้บุคลากรของกรมฯ เข้าร่วมดูงานสถานประกอบการบริษัท ยูนิเวอร์แซล ไบโอ แพ็ค จำกัด บริษัทผลิตและจำหน่ายภาชนะจากแป้งมันสำปะหลังที่ย่อยสลายได้โดยธรรมชาติ เพื่อพัฒนาความรู้และแลกเปลี่ยนความเข้าใจในระบบการบริหารจัดการของโรงงานบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงเรื่องนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม มุ่งหวังให้บุคลากรนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ติดตามกิจกรรมของ DITP ได้ที่ www.ditp.go.th หรือสายตรงโทร 1169

บทความที่เกี่ยวข้อง