“พาณิชย์” ผนึกกำลังภาครัฐและเอกชน ปรับแผนรับมือผลไม้ออกสู่ตลาดรวม 5 มาตรการ

“พาณิชย์” ผนึกกำลังภาครัฐและเอกชนเดินหน้าช่วยเหลือบริหารจัดการผลไม้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19)

แชร์โพสต์นี้

cover-“พาณิชย์” ผนึกกำลังภาครัฐและเอกชน ปรับแผนรับมือผลไม้ออกสู่ตลาดรวม 5 มาตรการ

“พาณิชย์” ผนึกกำลังภาครัฐและเอกชนเดินหน้าช่วยเหลือบริหารจัดการผลไม้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ด้านการผลิต การทำตลาดในประเทศ และต่างประเทศ รวมถึงการช่วยเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการและการควบคุมคุณภาพมาตรฐาน มั่นใจดูแลราคาผลไม้ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้อย่างแน่นอน โดยได้มีการปรับเปลี่ยนมาตรการให้สอดคล้องตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 5 มาตรการด้านการผลิต ช่องทางการจัดจำหน่ายในประเทศ เจรจาจับคู่ธุรกิจต่างประเทศ ชดเชยดอกเบี้ยให้กับผู้ประกอบการส่งออก และผลักดันให้มีการยอมรับมาตรฐานการตรวจสอบร่วมกัน รวมถึงมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือแนวทางการบริหารจัดการการขนส่งผลไม้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวม 13 หน่วยงาน โดยมีเป้าหมายหลักในการบูรณาการทำงานร่วมกันให้เบ็ดเสร็จและครบวงจร

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์
www.ditp.go.th หรือสายตรงการค้าระหว่างประเทศ โทร 1169

บทความที่เกี่ยวข้อง