รู้ทันความหลากหลาย ก่อนพิชิตตลาดเวียดนาม

“เวียดนาม” เป็นตลาดศักยภาพสูงที่เนื้อหอมมากที่สุดแห่งหนึ่งในอาเซียน ด้วยเศรษฐกิจที่ขยายตัวสูง มีประชากรมากกว่า 90 ล้านคน ซึ่งร้อยละ 30 เป็นชนชั้นกลางมีกำลังซื้อสูง

แชร์โพสต์นี้

cover-รู้ทันความหลากหลาย ก่อนพิชิตตลาดเวียดนาม

THINK TRADE THINK DITP ฉบับนี้ได้สัมภาษณ์ คุณปิตินันทน์ สมานวรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม ผู้มาชี้โอกาสทองทางธุรกิจที่ไม่ควรพลาด พร้อมวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคของชาวเวียดนามแบบเจาะลึก
เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการไทยประสบความสำเร็จในตลาดที่ได้ชื่อว่าเป็น “ตลาดปราบเซียน” และกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

โอกาสการค้าและการลงทุนในเวียดนาม
ผู้ประกอบการไทยสามารถส่งสินค้าไปจำหน่ายในตลาดเวียดนาม ซึ่งมีวัฒนธรรมคล้ายคลึงกับไทย ทำให้ไม่ต้องปรับเปลี่ยนสินค้า หรือใช้ทุนในการพัฒนาสินค้ามากเหมือนกับการผลิตสินค้าเพื่อขายในตลาดยุโรป สหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น ขณะเดียวกันสามารถเข้าไปแสวงหาวัตถุดิบ
เพื่อนำมาใช้ในการผลิต ซึ่งเวียดนามมีวัตถุดิบมากและราคาถูกกว่าไทย เช่น อาหารทะเล เมล็ดกาแฟดิบ และอาจใช้เวียดนามเป็นฐานผลิตสินค้าเพื่อส่งออกไปตลาดโลกได้ด้วย

พฤติกรรมการบริโภคของชาวเวียดนาม
พฤติกรรมการบริโภคของชาวเวียดนามมีความแตกต่างกันตามภูมิภาคดังนี้ ชาวเวียดนามภาคเหนือนิยมซื้อสินค้าหรูหราเพื่อแสดงความร่ำรวย หรือเพื่อเลื่อนสถานะทางสังคม แต่จะไม่ใช้จ่ายเงินเพื่อสินค้าอุปโภคบริโภคความบันเทิง หรือรับประทานอาหารนอกบ้าน

ส่วนคนภาคกลางมีนิสัยประหยัดมาก จึงนิยมซื้อของถูก
ไม่สนใจแบรนด์ ด้านชาวเวียดนามภาคใต้เป็นคนหัวสมัยใหม่ เปิดรับดีไซน์ และนวัตกรรมใหม่ๆ ชอบซื้อสินค้าที่มีกิจกรรมส่งเสริมการขาย ยอมจ่ายเงินเพื่อซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค ความบันเทิง และรับประทานอาหารนอกบ้าน

ปัจจัยที่ต้องให้ความสนใจ
เพื่อเจาะตลาดเวียดนามผู้บริโภคเริ่มเปลี่ยนค่านิยมในการซื้อสินค้าจากซื้อสินค้าราคาถูกมาเป็นคำนึงถึงคุณภาพ การออกแบบ ความปลอดภัยสนใจสินค้าเพื่อสุขภาพและความงามมากขึ้น คนเริ่มนิยมซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ แต่จะชำระค่าสินค้าเป็นเงินสด

ภาพลักษณ์ของสินค้าไทย
ในสายตาชาวเวียดนามโดยภาพรวม ชาวเวียดนามมองว่าสินค้าไทยเป็นสินค้าคุณภาพดี ราคาไม่แพงมาก สามารถซื้อหามาใช้ได้หากแยกตามกลุ่มสินค้า มองว่าอาหารและเครื่องดื่มไทยมีรสชาติอร่อย มีมาตรฐานการผลิตที่ดี คุณภาพทัดเทียมกับสินค้าของยุโรปและสหรัฐอเมริกา และราคาไม่แพงเกินไป ส่วนสินค้ากลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านทุกยี่ห้อที่ผลิตในไทยมีคุณภาพดี คงทน และมีมาตรฐานระดับสากล

สินค้าและบริการไทยยอดนิยมในเวียดนาม
อาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์รักษาความสะอาดประเภทของใช้ส่วนตัว และผลิตภัณฑ์บำรุงผิวพรรณ ชิ้นส่วนและอะไหล่รถยนต์ รถบรรทุกและรถจักรยานยนต์ และธุรกิจร้านอาหารไทย

กิจกรรมของ DITP เพื่อส่งเสริมธุรกิจไทยในเวียดนาม
DITP และสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศจัดกิจกรรมประจำปี เพื่อส่งเสริมการขยายตลาดสินค้าและบริการไทยในเวียดนาม ได้แก่ งานแสดงสินค้า Top Thai Brand และงานแสดงสินค้า Mini Thailand Week รวมถึงจัดคณะผู้แทนการค้ามาเจรจาการค้าที่เวียดนามทุกปี

เห็นโอกาสทางธุรกิจในเวียดนามแบบนี้แล้ว ผู้ประกอบการไทยควรเร่งเตรียมตัวเองให้พร้อม เพื่อเข้าไปชิงส่วนแบ่งในตลาดที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังสามารถใช้เวียดนามเป็นสปริงบอร์ด สยายปีกธุรกิจไปยังตลาดโลกได้อีกทางหนึ่งด้วย

เกาะติดข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเวียดนาม ติดต่อสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโฮจิมินห์
อีเมล: ttc_hcmc@vnn.vn

 

บทความที่เกี่ยวข้อง