ยึดฐาน ดูไบ สยายปีกทั่วอาหรับ

•เครื่องประดับ อาหาร สินค้าสปา และเฟอร์นิเจอร์ มีศักยภาพเจาะกลุ่ม Super - Rich • ดูไบไม่เก็บภาษีนำเข้าสินค้า อีกทั้งเป็นประตูการค้าสู่ประเทศอื่นในกลุ่ม GCC • ดูไบจะจัดงาน World Expo 2020 จึงเป็นโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยรับงานก่อสร้างและตกแต่งภายใน

แชร์โพสต์นี้

cover-ยึดฐาน ดูไบ สยายปีกทั่วอาหรับ

THINK TRADE ได้สัมภาษณ์คุณปณต บุญยะโหตระ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้า ในต่างประเทศ ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เกี่ยวกับเรื่องราวน่ารู้ที่ช่วยให้ผู้ประกอบการไทยเข้าไปล้วงเงินจากกระเป๋าชาวตะวันออกกลาง โดยเฉพาะผู้ซื้อกลุ่ม Super – Rich ได้อย่างตรงจุด

แม้ว่าราคาน้ำมันโลกที่ดิ่งลงอย่างหนักหน่วงในช่วงที่ผ่านมาจะส่งผลกระทบต่อรายได้ของประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ในตะวันออกกลาง แต่ก็ต้องยอมรับวาดินแดน “อาหรับ” ยังมีกำลังซื้อสูงและยัง “ตื่น” รับสินค้า และบริการจากต่างชาติอยู่อย่างต่อเนื่อง โดยมี “ดูไบ” เป็นเสมือน “ประตูหลัก” เข้าสู่ตลาดกลุ่มนี้

ทำไมกลุ่ม Super-Rich ในตะวันออกกลางจึงเป็นตลาดที่น่าสนใจ

ผู้ซื้อกลุ่ม Super-Rich ที่ดูไบรวยมาก โดยทั่วไปแล้วเมื่อพูดถึงกลุ่มนี้ มักนึกถึงสินค้าเครื่องประดับ แต่ก็ยังมีสินค้ามูลค่าสูงอื่น ๆ ที่ผู้บริโภคกลุ่มนี้ต้องการซึ่งอาจรวมไปถึงสินค้าออร์แก่นิกต่าง ๆ ทั้งเครื่องสำอางและอาหารเกรดพรีเมียม เช่น ข้าวไรซ์เบอรี่ นอกจากนี้สินค้ากลุ่มสปาและเฟอร์นิเจอร์จากไทยที่มีคุณภาพสูงก็มีศักยภาพเช่นเดียวกัน

ผู้ประกอบการไทยที่สนใจเจาะตลาด Super – Rich ควรเริ่มต้นอย่างไร

ก่อนอื่นต้องทำให้ลูกค้ายอมรับในตัวแบรนด์ก่อน จะเห็นได้ว่ากรมฯ ได้พยายามปลุกปั้นกลุ่มสินค้า(Category) ใหม่ ๆ เช่น เครื่องประดับสำหรับสัตว์เลี้ยงในงาน Bangkok Gems & Jewelry Fair  ครั้งที่ 58 ที่ผ่านมา ซึ่งประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง สินค้ากลุ่มนี้สามารถตอบโจทย์กลุ่ม Super – Rich ได้ เช่น Super – Rich ในดูไบมักเลี้ยงสัตว์แปลก ๆ อย่างเสือชีตาห์ หากผู้ประกอบการสามารถเจาะตลาด ปลอกคอเสือชีตาห์ได้ก็น่าสนใจ โดยสินค้าต้องมีความพรีเมียมสูงมาก และคุณภาพดี ยิ่งไปกว่านั้น การบริการด้วยความใส่ใจ ดูแลเป็นพิเศษก็มีความสำคัญมาก ๆ เพราะผู้ซื้อระดับนี้มีความต้องการที่แตกต่างออกไป ผู้ขายจึงควรสามารถปรับเปลี่ยนสินค้า และบริการได้ตามที่ผู้ซื้อต้องการซึ่งในส่วนของใจรักการบริการคนไทยขึ้นชื่อเรื่องนี้อยู่แล้ว

กลุ่มสินค้าใดได้รับความสนใจมากที่สุดในตลาดตะวันออกกลาง

สินค้าส่งออกจากไทยหลัก ๆ ได้แก่ อาหารเครื่องประดับ และยานยนต์ อาหารไทยเป็นที่นิยมมากในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เนื่องจากมีชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานในดูไบจำนวนมาก และมีชาวฟิลิปปินส์ อยู่ถึง 1 ล้านคน ซึ่งเป็นกลุ่มที่รู้จักอาหารไทยเป็นอย่างดี นอกจากนี้ ดูไบยังเป็นศูนย์กลางการค้า (Trading Hub) ในการส่งสินค้าไปยังกลุ่มประเทศความร่วมมืออ่าวอาหรับ (GCC) อีก 6 ประเทศโดยไม่ต้องเสียภาษีนำเข้า

ปัจจุบันผู้ประกอบการไทยลงทุนในตะวันออกกลางในอุตสาหกรรมใดบ้าง

บริษัทใหญ่ที่ลงทุนในดูไบแล้วคือบริษัทเอสซีจี เนื่องจากภาคการก่อสร้างเป็นอุตสาหกรรมหลักของไทยในตะวันออกกลาง รวมไปถึงมีการส่งออกวัสดุก่อสร้างและสุขภัณฑ์ต่าง ๆ มาตลาดนี้ด้วย นอกจากนี้ยังมีอีกหลายบริษัทที่สนใจลงทุนด้านพลังงานทดแทน (Renewable Energy) ถึงแม้ว่าตอนนี้การผลิตไฟฟ้าในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จะใช้แก๊ส แต่ตอนนี้ที่อาบูดาบีมีโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm) ขนาดใหญ่แล้ว เพื่อมุ่งสู่การใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นหลักในอนาคต โดยรวมแล้วดูไบเป็นตลาดที่น่าสนใจมาก เนื่องจากมีกำลังซื้อสูงแต่ความท้าทายคือ การเจาะตลาดบน ซึ่งได้แก่ชาวอาหรับและชาวตะวันตกที่ทำงานในดูไบในอุตสาหกรรมน้ำมัน และอุตสาหกรรมบริการต่าง ๆ

ผู้ประกอบการไทยที่ส นใจเจาะตลาดนี้ควรมีข้อระวงัหรือข้อควรรูใดบ้าง

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นประเทศมุสลิม ผู้ประกอบการต้องเข้าใจความเชื่อพื้นฐาน ให้ความเคารพและเข้าใจในศาสนาอิสลาม เช่น การขายสินค้าเครื่องประดับควรมีผู้หญิงไปด้วย เนื่องจากผู้ชายจะไม่สามารถเข้าร่วมบางกิจกรรมได้ การขายอาหารและเครื่องสำอางต้องมีตราฮาลาลทุกตัว และคนดูไบให้ความสำคัญในเรื่องความซื่อสัตย์และความซื่อตรงในการทำธุรกิจมาก

สคต.ดูไบมีแผนดำเนินงานในปี 2560 อย่างไรบ้าง

ในปี 2560 สคต. ดูไบจะเข้าร่วมงานแสดงสินค้าต่าง ๆ ทั้งในอุตสาหกรรมก่อสร้างยานยนต์  และอาหาร โดยเฉพาะงาน Gulf Food ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีผู้ประกอบการชาวไทยเข้าร่วมกว่า 100 บริษัท นอกจากนี้ในปี 2563 ( ค.ศ.2020) ดูไบจะเป็นเจ้าภาพจัดงาน World Expo ครั้งแรกในภูมิภาคตะวันออกกลาง ซึ่งระหว่างนี้กำลังมีการก่อสร้างอาคารและสาธารณูปโภคต่าง ๆ จึงเป็นโอกาสดีให้บริษัทไทยเข้ามารับงานต่าง ๆ ทั้งการก่อสร้างการจัดสวน การตกแต่งภายใน หรือระบบเครื่องเสียงต่าง ๆ ที่ผ่านมานั้น ตึกเบิร์จอัล อาหรับ ซึ่งสูงที่สุดเป็นอันดับ 3 ของโลกนั้น มีบริษัทไทยไปรับงานปูพรมทั้งตึก ทั้งนี้ สคต. จะจัดกิจกรรมสัมมนาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้บริษัทไทยมีโอกาสเข้ามารับงานต่าง ๆ ในดูไบต่อไป ขณะเดียวกัน จะจัดกิจกรรม Thailand Week เพื่อผลักดันให้อาหารฮาลาลจากไทยได้รับการยอมรับมากยิ่งขึ้น และระหว่างวันที่ 2 – 4 เมษายน 2560 จะนำผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมงาน Annual Investment Forum ในดูไบ ซึ่งนักลงทุนจากชาติต่าง ๆ ในตะวันออกกลางและประเทศอื่น ๆ ทั่วโลกตบเท้าเข้าร่วมงานนี้ และนี่จะช่วยเพิ่มโอกาสการบุกตลาดแห่งนี้ให้แก่ผู้ประกอบการไทยได้อย่างแน่นอน

สามารถติดต่อเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ttcdubai@emirates.net.ae หรือโทร. +9714 228 4553

บทความที่เกี่ยวข้อง