จับตาตลาดสัตว์เลี้ยง สุขใจคนขาย โดนใจคนเลี้ยง

การปรับตัวสินค้าให้เข้ากับวิถีชีวิตผู้คนเป็นสิ่งสําคัญ สังคมที่เปลี่ยนไป ไลฟ์สไตล์ก็เปลี่ยนไปด้วย เทรนด์การเลี้ยงสัตว์จากเพื่อนยามเหงา กลายมาเป็นหนึ่งในสมาชิกครอบครัว ตลาดสัตว์เลี้ยงทั่วโลก จึงน่าจับตามอง

แชร์โพสต์นี้

cover-จับตาตลาดสัตว์เลี้ยง สุขใจคนขาย โดนใจคนเลี้ยง

คุณสมรรัตน์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา หัวหน้ากลุ่มงานสินค้า OTOP และตลาดเฉพาะ ได้พูดถึงข้อมูลที่น่าสนใจ ที่จะช่วยผลักดันให้ผู้ประกอบการด้านสัตว์เลี้ยงของไทย ก้าวไปสู่ตลาดอินเตอร์ได้อย่างแข็งแกร่ง

ภาพรวมของตลาดสัตว์เลี้ยงทั่วโลก
แนวโน้มของตลาดมีอัตราการเติบโตสูงขึ้น เพราะคนให้ความสําคัญกับสัตว์เลี้ยงเป็นเหมือนสมาชิกในครอบครัว นับเป็นโอกาสที่ดีสําหรับผู้ประกอบไทยที่จะเข้าสู่ตลาดสัตว์เลี้ยงทั่วโลก เช่น ตลาดสัตว์เลี้ยงของสหรัฐอเมริกาที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีมูลค่าการใช้จ่ายเพื่อสัตว์เลี้ยงสูงถึง 7 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ (2.28 ล้านล้านบาท) เพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ 4 จากปีก่อน นอกจากนี้ตลาดสัตว์เลี้ยงในประเทศจีน รัสเซีย บราซิล ก็มีอัตราการเติบโตที่สูงเช่นกันโดยเฉพาะในญี่ปุ่น ซึ่งไทยมีศักยภาพสูงในการผลิตและส่งออกสินค้ามากเป็นอันดับหนึ่ง

รูปแบบความต้องการ
คนญี่ปุ่นนิยมเลี้ยงสัตว์ขนาดเล็ก เพราะมีพื้นที่จํากัด เช่น แมว สุนัขพันธุ์เล็ก ปลา และกระต่าย สินค้าที่สร้างโอกาสและเข้าไปเติมเต็มตลาดได้ ก็ควรเป็นสินค้าประเภทเครื่องใช้ อุปกรณ์ต่าง ๆ สําหรับสัตว์ และสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับสัตว์สูงอายุ โดยต้องเป็นสินค้าที่ดูดีมีคุณภาพ มีดีไซน์ไม่เหมือนใคร และมีความพิถีพิถันทั้งเรื่องวัสดุ กระบวนการผลิต หรือหมวดอาหารสัตว์ก็ควรเน้นเพื่อสุขภาพแบบออร์แกนิคเป็นพิเศษ

จุดแข็งของผู้ประกอบการไทย
ส่วนมากเป็นคนรุ่นใหม่ เริ่มพัฒนาจากธุรกิจ SMEs มีการพัฒนาทางความคิดได้ไกล มีดีไซน์ที่ไม่ด้อยกว่าชาติอื่น และยอมรับแนวคิดที่แปลกใหม่ สินค้าบางประเภทเหมือนสินค้าทั่วไป แต่ผู้ประกอบการไทยใส่ความคิดที่แปลกแตกต่าง พัฒนาจนสามารถเพิ่มมูลค่าสินค้าได้ เช่น สร้อยคอสําหรับแมว เฟอร์นิเจอร์ที่ให้แมวฝนเล็บ หรือบ้านแมวที่สามารถต่อเป็นยูนิตคอนโดสําหรับแมว

การก้าวสู่ตลาดสัตว์เลี้ยงอย่างมั่นคง
DITP เน้นให้ผู้ประกอบการพัฒนาตนเอง ทันต่อนวัตกรรมความก้าวหน้าของโลก และสํารวจความต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริง พัฒนาสินค้าไม่หยุดนิ่ง ก้าวเร็วและมั่นคงสู่ตลาดโลกอย่างแข็งแกร่งโดยมีผู้เชี่ยวชาญที่รู้ลึกรู้จริงคอยสนับสนุนให้ข้อมูล เช่น สมาคมสัตว์เลี้ยงญี่ปุ่น หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในต่างประเทศ

ในปีนี้ทางสํานักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์ มีงานจัดแสดงและจัดจําหน่ายสินค้าสัตว์เลี้ยงในงาน Style ในวันที่ 19 – 23 เมษายนนี้ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ในส่วนงานต่างประเทศ DITP มีแผนจะจัดคณะผู้แทนการค้า ช่วยจับคู่เจรจาธุรกิจ (Matching Business) บุกตลาดที่ประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และเกาหลี ในส่วนตลาดสัตว์เลี้ยงยุโรป จะพาผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมงาน Inter zoo ซึ่งเป็นความร่วมมือภายใต้โครงการ SMEs Pro-Active ที่ทาง DITP สนับสนุนด้วยเช่นกัน

ช่องทางเปิดกว้าง สําหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่
ผู้ประกอบการไทยมีศักยภาพที่พร้อม ทั้งความรู้ วัตถุดิบ เทคโนโลยี จึงเข้าสู่ตลาดสัตว์เลี้ยงทั่วโลกได้ไม่ยาก ควรริเริ่มทําสินค้าที่ตลาดไม่มี หรือใส่ความคิดสร้างสรรค์ ความแหวกแนวกับสินค้าที่มีอยู่ เช่นสินค้าของเล่นแมวด้วยดีไซน์ที่แปลกตา สามารถส่งออกได้มากและต่อเนื่อง ในเรื่องดีไซน์และคุณภาพก็สําคัญ ควรเน้นธรรมชาติ ไม่มีสารเคมี และปลอดภัยต่อสัตว์เลี้ยง จะสามารถครองส่วนแบ่งการตลาดนี้ได้ในระยะยาวและยั่งยืน

สนใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดสินค้าไลฟ์สไตล์
ติดต่อสํานักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์
02 507 8392-3

 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง